👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

آشنایی با هنرهای تجسمی

ارتباط با ما

دانلود


آشنایی با هنرهای تجسمی
برای هنرجویان و علاقه مندان به کار و تحصیل در یکی از رشته‌های هنری مثل نقاشی، آشنایی با مفاهیم، کاربردها، شیوه‌ها و امکانات گوناگون بیانی و آثار بجا مانده در قالب رشته‌های دیگر (مثل ادبیات، مجسمه سازی و موسیقی) بسیار سودمند و ضروری است و از آنجا که با داشتن تفاوت‌های ظاهری، نکات و نقاط مشترک فراوانی نیز در باطن هنرها وجود دارد، مطالعه و بررسی و تعمّق در آنها، راه را برای دستیابی به بیان هرچه شیواتر هنری هموار می سازد. هنرهای تجسمی، بطور عمده، به هنرهایی گفته می‌شود که با ساختن و شکل دادن به مواد و مصالح ارتباط داشته باشد به عبارتی «تجسم» یا «به جسمیت درآمدن» باورها، تخیلات، ایده‌ها و احساسات هنرمند بوسیلهٔ مواد و مصالح قابل رؤیت، فرایند اصلی شکل گیری یک اثر تجسمی محسوب می‌شود. بنابراین هنرهای تجسمی در وهلۀ اول، حس بینایی انسان را تحت تأثیر قرار می دهند. در این کتاب سعی شده است در حد نیاز اولیۀ هنرجویان رشتۀ نقاشی، آنها را با مهم‌ترین رشته‌های تجسمی آشنا کرده، مفاهیم، کارکردها و تحولات عمدۀ آنها را در طی دوران به طور خلاصه از نظر بگذرانیم. البته همانگونه که در ابتدای این مقدمه گفته شد، به جز رشته‌های مطرح شده در این کتاب، آشنایی و شناخت سایر رشته‌های هنری نیز در تعمیق و انسجام بخشیدن به درک و فهم هنرجویان و علاقه مندان یک رشته، نقشی بسزا خواهد داشت، که این موضوع می‌تواند به عنوان محور مطالعه و بررسی برای آنان مفید و مؤثر واقع گردد.

👇 تصادفی👇

امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه اردیبهشت 91طرح2 دانشکدهپایان نامه ی بهداشتدانلود نقشه کامل مجتمع خدماتی بین راهی همراه اتوکد سه بعدیدانلود پروژه تست عملیات تردینگ با زبان سی شارپراه به سوی خوشبختیUnified Threet For Dummies ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل آشنایی با هنرهای تجسمی

آشنایی با هنرهای تجسمی

دانلود آشنایی با هنرهای تجسمی

خرید اینترنتی آشنایی با هنرهای تجسمی

👇🏞 تصاویر 🏞