👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفرمان اتومبيل را بيشتر بشناسيم متعلقات فرمان روي اوس يا اکسل جلو درسمت راست و يا چپ اتومبيل بسته مي شود و توسط چرخهاي جلوهدايت اتومبيل به دلخواه راننده صورت ميگيرد. بدين معني که حرکت غربيالک توسط راننده و ميله اصلي فرمان به هزار خاري و ميله هاي رابط فرمان و بعد به سگدست منتقل شده و در نتيجه حرکت رفت وبرگشتي يا سمت چپ و راست غربيالک فرمان باعث گردش اتومبيل مي شود. انواع فرمان:ساختمان فرمان به انواع مختلف ساخته مي شود که معروفترين آنها عبارتنداز :- مارپيچ حلزوني 2- چرخ حلزوني(تاج خروسي) 3-ساچمه اي گردان 4- شانه اي 5- هيدروليکي ساختمان فرمان: - 1 غربيالک يا فلکه (رل) 2- ميله اصلي که انتهاي آن به صورت مارپيچ مي باشد 3- جعبه فرمان 4- لوله حفاظ ميله اصلي 5- دو عدد بلبرينگ يا کاسه ساچمه 6- دنده چرخ حلزوني يا دنده تاج خروسي که با مارپيچ فرمان درگير است 7- پيچ تنظيم خلاصي فرمان 8- اهرم يا بازوي هزار خاري دنده حلزوني يا تاج خروسي 9- دو عدد ميل فرمان کوتاه 10- ميل فرمان بلند(رابط دو ميل فرمان کوتاه) 11- دو عدد شغال دست 12- دو عدد سگدست 13-سيبکها 14- ميل تعادل 15- نمدي فرمانطرز کار فرمان :هنگاميکه راننده براي چرخاندن فرمان نيرو وارد ميکند اين نيرو توسط غربيالک جهت پيدا مي کندو توسط ميل فرمان اصلي وارد جعبه فرمان شده و توسط مارپيچ ميله به چرخ حلزوني يا تاج خروسي که مانند کرانويل و پنيون عمل مي کند انتقال ميابد سپس از چرخ حلزوني به اهرم يا بازوي حلزوني و از آن به ميل فرمان کوتاه سمت چپ انتقال ميابد پس از آن از ميل فرمان کوتاه توسط سيبک به شغالدست منتقل مي شود و شغالدست نيز سگدست رذا که چرخ روي آن سوار است ميچرخاندو باعث چرخ زدن اتومبيل ميشود. از طرف ديگر نيرو از ميل فرمان کوتاه سمت چپ توسط ميل فرمان بلند به ميل فرمان کوتاه سمت راست منتقل ميشود بنابرين سمت چپ و راست هر دو با هم گردش مي کنند تا اتومبيل در پيچ ها بتواند به راحتي بچرخد .تنظيم بودن زواياي هندسي و فاصله چرخ هاي جلو در عمل فرمان تاثير فراوان دارد. براي تسهيل در هنگام گردش اتومبيل ويا دورزدن يا پارک نمودن در جاهاي کم فاصله و همچنين براي جلوگيري از سر خوردن و انحراف اتومبيل به يک سمت تنظيم دستگاه فرمان به دفت و اهميت بيشتري احتياج دارد.زواياي هندسي

👇 تصادفی👇

"مبانی خود اشتغالی"پاورپوینت هوگو آلوار هنريك آلتوملقب به : آلوارآلتوشبکه های کامپیوتریپاورپوینت پروژه بناهای آبی : سد کالپوشدانلود مقاله طراحی پست ۲۰ کیلو ولت و تجهیزات مورد استفاده در آندانلود مقاله بررسي علل فرار دختراندانلود نرم افزار تقویم هجری شمسی برای موبایل (اندروید) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞