👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودکلیات تاریخ ایران موضوع : بررسی کلی درباره دولتهای افشاریه وزندیه انحطاط سلسله صفوی و تزلزلی که در ارکان قدرت 250 ساله آن پدید آمد موجب بروز فتنه هایی بسیار در ایران گردید. که نه تنها عاقبت به در هم پیچیده شدن بساط حکومت مرشد زادگام اردبیلی انجامید که بل، عرصه آشوب را به سرعت در سرزمینهای پهناور فلات ایران گسترد و به سر جنبانان داخلی و مدعیان خارجی اجازه داد که به بهانه های گوناگون ، از هر گوشه سر بلند و کوس ادعا بکوبند! اینک باید به کیفیت اغتشاشهایی پرداخت که بلافاصله بعد از تسلیم اصفهان ، و بر چیده شدن واقعی بساط حکومت صفویان، در بسیاری از نقاط ایران، بر پاخاست و تا آنجا که به روی کار آمدن سلسله کم دوام افشاریه بینجامد، مورث فلاکتهای بسیار و مصائب بیشمار برای توده های ضعییف و گلد های شده اجتماعی گرداند. با حکومت خاندان زند بار دیگر سرزمین ایران قادر شد که از وحدت و امنیت سیاسی و اجتماعی ویژه ای بر خوردار شود، به خصوص که پس از قتل نادر جانشینان وی هرگز توفیق نیافتند که قدرت سیاسی سرزمین نادر را به ایران باز گردانند. قلمرویی که کریم خان از عصر نادری به ارث برد، سرزمینی نا آرام و مواجه با جنگهای داخلی و حکومتهای کوچک محلی بود که هر یک سعی می کرد، بخشی از قلمرو نادری را به صورت متصلی هویت سیاسی بخشد. این کوشها در شرق و غرب ایران به جشم می خورد. ها نشینان نادر در حقیقت در بخش کوچکی از سرزمین پهناوردی ، خراسان ، به حیات سیاسی خود ادامه دادند و کریم خان اگر چه سالهای اول سیاسی خودرا صرف یکپارچه کردن و وحدت سیاسی ایران کرد و به سرعت اراضی شمال ، شمال غربی و غرب ایران را زیر سلطه خویش در آورد اما آنان را در قلمرو سنتی خود باقی گذارد. و این وحدت و امنیتی که کریم خان به ایران بخشید بار دیگر به مردم کشور امکان داد تا در جهت بهبود امور اقتصادی و اجتماعی خود کوشش کنند. فصل اول : از این هنگام یکی از نوابغ شرق ظهور کرد این شخص نادر قلی نام داشت و از طایفه کوچک قرخلو از ایل افشار بود. ایل افشار از بیم مفعول ، ترکمنستان را ترک کرده، ودر آذربایجان استقرار یافتند. زبان مادری نادر ترکی بود. او در کرم 1110 در دستگردتر لویافت رهبد ها در آنجا بینایی به نام هولودگاه ساخت. پدر نادر اما هم قلی نام داشت که نقلش پولیتن دوزی و گله داری بود؟ در کودکی او مرد. نادر در 18 سالگی به خدمت بابا علی سبک یکی از روسای افشار که حاکم ابیوردبود داخل شد و دخترا ورا به زنی گرفت. که از او رضاقلی میرزا به وجود آمد. و پس از مرگ پدر زنش به حکومت ابیورد رسید. سپس به خدمت هیلک محمود دستیابی در آمد و از طرف خادما به دفع از بکان گردید در این هنگام شاه طهماسب از پیش ترکان و افغانان گریخته خود را به مازندران رسانید و ملک محمود ستیانی می خواست او را به یک حمله از پای در آورده و شاه طهماسب از نادر کمک خواست. نادر به اردوی طهماسب بپوست و چون فتحعلی خان قاجار را همه کاوه شاه بودند راه می دید تصمیم گرفت او را از پیش بار خود بردارد. و فتحعلی خان نیز خطر نادر را حس کرد درصدد بر آمد که به ملک محمود ستایی ملحق شود. چون این توطئه کشف شد شاه طهماسب دستور داد فتحعلی خان را به قتل برسانند. نادر به دستور شاه طهماسب مشهد را فتح کرد. و در کنار رودخانه کوچک مهماندوست با اشراف افغان که یزد و کرمان را مسخر کرده بود جنگ کرد و آنان را شکست داد. شاه طهماسب از پیشرفتهای نادر خوشحال شد و یکی از خواهران خود را به ازدواج او در آورد. مقاری فتح هدات نسخه عهد نامه ایران و عثمانی که تو شاه طهماسب بسته شده بود به دست نادر و او از آن قرار داد نهایت تمسخر خود را نشان داد. طهماسب قلی خان پس از برگزار کردن مراسم عروسی رضا قلی میرزا با خواهر شاه طهماسب به یاری برادر خود ابراهیم خی ظهر اولیه که مشغول دفع تراکمه حدود دشمن بودشتافت. و پس از آن حکومت خراسان را به بردارش داد و روزانه گرگان ند.

👇 تصادفی👇

Circuit Analysis I with MATLAB Applicationsگزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای در کارخانه سیماندانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان پروژه استاتیک ۲۳ صبرنامه محاسبه تعداد پاراگراف های تایپ شدهشناسايي جنسيت جنين انسان از طريق پلاسمای مادر باردارتعداد 199 آیکن حوزه بهداشتدانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق - تعداد صفحات 21 - با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Wordورد(Handbook Of Paper And Board (First Edition ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞