👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مندرجات بخش اول: كليات - مقدمه اي در مورد معرفي واحد توليدي - خط مشي و اهداف كيفيتي واحد توليدي - اصطلاحات و تعريفات بخش دوم: سازمان واحد توليدي - سازماندهي واحد توليدي و بخشهاي آن و نمودار سازماني واحد توليدي - سازماندهي امور كيفيت واحد توليدي و نمودار سازماني بخش كيفيت - شرح وظايف، مسئوليتها و اختيارات مسئولان و كاركنان دخيل و مؤثر بر كيفيت بويژه مسئول و كاركنان بخش كيفيت بخش سوم: مستندات نظام كيفيت - ساختار مستندات نظام كيفيت شامل نظام نامه، روشهاي اجرايي، دستورالعمل هاي كاري، مشخصات فني و استانداردهاي كارخانه اي، تقشه ها، كارتها و فرمهاي عملياتي و غيره - نحوه تهيه، بررسي، تاييد، تصويب، تجديدنظر و توزيع مستندات نظام كيفيت و چگونگي كنترل آنها - حفظ و نگهداري سوابق بخش چهارم: كنترل فرآيندهاي توليدي و عملياتي - نمودار فرآيندها - تداركات و انبارش مواد اوليه - فرآوري مواد اوليه و يا ساخت و مونتاژ قطعات - بسته بندي محصول نهايي - انبارش، حمل و تحويل محصول بخش پنجم: بازرسي و آزمايش مواد، قطعات و محصولات - بازرسي و آزمايش مواد اوليه - بازرشي و آزمايش حين فرآيند - بازرسي و آزمايش محصول نهايي (آزمونهاي مستمر كارخانه اي، آزمونهاي نمونه اي براي تصديق بهر ساخت (lot يا Batch)، آزمونهاي فرعي براي تصديق نمونه محصول جديد) بخش ششم: شناسايي، رديابي و وضعيت بازرسي و آزمايش مواد، قطعات و محصولات بخش هفتم: امكانات آزمايشگاهي و كنترل تجهيزات و بازرسي، آزمون و اندازه گيري (بررسي هاي كاركردي وكاليبراسيون) بخش هشتم: كنترل و تعيين تكليف مواد، قطعات و محصولات نامنطبق و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و رسيدگي به شكايات مشتريان بخش نهم: آموزش كاركنان بخش دهم: كاربرد فنون آكاري پيوست ها, فهرست مدارك و مستندات مرتبط نظام كيفيت و ساير ضمائم ضروري

👇 تصادفی👇

دانلود پاورپوینت آموزشی فرمانرو (سلسله) قارچ هامقایسه تطبیقی کلیسا سانتاماریا دلفیوره با گنبد سلطانیهدانلود مقاله آثار منفی طلاق بر روی فرزندانقسمت پنجم فیلم آموزشی " نرم افزار هایسیس "امیرهوشنگ ابتهاج – تحقیق درس فارسی عمومیبرنامه نویسی با C#دانلود مقاله پنجره وشیشه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞