👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

وظایف عمومی مربیان

ارتباط با ما

دانلود


وظایف عمومی مربیان
 
تعريف مربي
مربي شخصي است كه اطلاعات علمي پراكنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشي خود تنظيم كرده و با شيوه هاي مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درك براي كارآموز تبديل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال مي دهد.
حال با توجه به تعريف مربي مي توان فرق بين مربي با كتاب را مقايسه و درك نمود. يعني اينكه كتاب آنچه را كه در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اينكه كارآموزي كه آنرا مطالعه مي كند مي فهمد يا نه مطالب را انتقال مي دهد، ولي مربي اطلاعات كتاب را درك و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فيلتري به كنار گذاشته و جايگزين آن مطالب ساده تر و قابل درك و فهم كارآموز به كار مي برد.
 
شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس
1-داشتن علاقه به رشته آموزشي خود
2-داشتن صبر و حوصله در جهت انتقال اطلاعات
3-تسلط كامل به علوم فني مورد نياز
4-توانايي ايجاد نظم و انضباط در محيط آموزشي
5-داشتن فن بيان مناسب
6-توانايي ايجاد روابط خود و صميمي با كارآموزان
در چه شرايطي مربي مي تواند اطلاعات علمي خود را به كار آموز موثرتر انتقال دهد؟
1-كارآموز به او اطمينان و اعتبار را در نظر داشته باشد.
2-داشتن نظم و انضباط در كلاس آموزش.
3-داشتن فن باين تن صداي مربي بسيار تاثير گذار است.
4-توجه كردن مربي به افراد كم توجه و يا بي توجه.
5-توجه به سطح اطلاعاتي كارآموزان و ميزان استعداد و توانايي آنها.
6-پرهيز از ايجاد سدهاي ارتباطي.
7-از نظر (مادي- معنوي- امنيت شغلي و ايمني) تامين باشد.
كارآموز در چه شرايطي مفاهيم آموزشي را بهتر درك مي نمايد؟
1-داشتن علاقه و انگيزه و شناخت و درك علت فراگيري رشته آموزشي.
2-فراهم بودن عوامل رفاهي (نور- گرما- سرما- صدا- زاويه ديد كارآموز نسبت به مربي و كلاس به صورتي قرار گيرد كه همه شاگردان قادر به ديدن و شنيدن حرفهاي او باشند)
3-نياز بازار كار به حرفه آنها.
4-آمادگي روحي و جسم و داشتن استعداد اوليه
5-برخورد مناسب استاد.
6-توضيح كامل و توجيه در مورد برنامه يا رشته آموزشي
در نظام فنون تدريس به دو عامل مهم آموزش تئوري و هم عملي توجه بيشتري شده است و تاكيد هميشه در تلفيق انها بوده است، چرا كه باعث مي شود خواسته هاي بيان نشده را در تئوري بتوان در علم بيان نمود و مسائل را با ديدي بازتر و ملموس تر به مشاهده كارآموزان گذارد.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
: تعاريف و مفاهيم
مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن
شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس
وظايف عمومي مربيان از ديدگاه سازماني
تعريف مطالعه و روش هاي آن
آيين كلاس داري
هدف از بررسي آيين كلاس داري
نقش انگيزه
نقش انضباط و كنترل
بحث انضباط شخصي و تاثير آن در كلاس داري
: روش هاي كلي تدريس در نظام آموزشي
روش هاي فعال و غير فعال و قوانين اثر و نتيجه
هدف هاي آموزشي
مهايت هاي فرايند تدريس
الف) مهارت هاي پيش از تدريس- تعريف استاندارد- آشنايي با طرح درست و فوايد آن و فرم
ب) مهارت هاي بپمن تدريس: 1- تنظيم صدا و حركات فيزيكي مربي 2- حفظ شخصيت و احترام مربي 3- فروتني و ادب 4- بيان كافي مطالب درسي 5- اجتناب از ارائه مطالب غير درسي 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- كيفيت بيان مطالب
بررسي فنون عرضه شده به كارآموز و بيان مطالب
ارجاع اطلاعات كافي براي كارآموز
انتظاراتي كه كارآموز از مراكز فني و حرفه اي دارد:
تقاضا و نيازهاي عمومي و كلي در پداگوژي و نحوه برخورد با ديگران
طريق شناخت افكار و استعدادهاي افراد
مهارت هاي پس از تدريس
: كليات روش هاي تدريس
1- روش هاي تدريس غير فعال- شيوه مكتبي- شيوه توضيحي- شيوه سخنراني
2- روش هاي تدريس فعال- شيوه پرسش و پاشخ- شيوه بحث- شيوه اكتشافي
3- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل
4- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل
 
 

👇 تصادفی👇

207- تعیین جریان­های­ زیست­ محیطی مصالح ساختمانی10 طرح توجیهی در زمینه کشاورزی بسته دوازدهمجمع بندی سرعتــــــــــــــــــــــــی عربی!!!!!!نبردهاي طبقاتي در فرانسهSampling Statisticsآموزش تله پاتيمدار فرمان کولردانلود لایه های رقومی استان لرستان ( با فرمت شیپ فایل Shp) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل وظایف عمومی مربیان

وظایف عمومی مربیان

دانلود وظایف عمومی مربیان

خرید اینترنتی وظایف عمومی مربیان

👇🏞 تصاویر 🏞