👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته ای فرضی MW 5 در شرایط بهره برداری عادی و بعد از وقوع یک حادثه در سطح شهر تهران word

ارتباط با ما

دانلود


بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته ای فرضی MW 5 در شرایط بهره  برداری عادی و بعد از وقوع یک حادثه در سطح شهر تهران word
اولین و مهم­ترین مسیر پخش و انتشار آلاینده­های خارج شده از راکتورهای هسته­ای، در عملکرد عادی و پس از وقوع حادثه، جو زمین می­باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان غلظت و ته­نشست هسته­های پرتوزا در دو سناریوی عملکرد عادی راکتور و سناریوی وقوع حادثه می­باشد. در این تحقیق شبیه­سازی­ها در دوره­ای هشت ساله انجام شده و با استفاده از چشمه­های انتخاب شده از FSAR راکتور تحقیقاتی و کد محیطی HYSPLIT محاسبات مربوطه به توزیع غلظت و ته­نشست انجام شد. در محاسبات از داده­های هواشناسی NOAA(GDAS) استفاده گردید. در ادامه دز معادل موثر کل سالانه (TEDE)، از دو مسیر استنشاق و پرتوگیری خارجی، با استفاده از روش به کار رفته در 12 FGRو 25ICRP و ضرایب تبدیل دز (DCFS) با استفاده از نرم­افزار اکسل محاسبه شد. در نتیجه­ی این تحقیق، میزان TEDE در سناریوی عملکرد عادی راکتور و پس از وقوع حادثه احتمالی کمتر از میزان دز معادل موثر سالانه پذیرفته شده توسط کمیسیون بین­المللی حفاظت در برابر تابش (ICRP) به دست آمد.
 کلمات کلیدی: ته­نشست، غلظت، دز، HYSPLIT، پخش اتمسفریک
 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فهرست مطالب....................................................................... ‌ه
فصل اول................................................................................ 1
مقدمه................................................................................ 2
1-1- مشخصات راکتور مورد مطالعه در عملکرد عادی 6
1-2- مشخصات راکتور مورد مطالعه در حالت حادثه 7
1-2-1- نوع راکتور............................................... 7
1-2-2- پارامترهای قلب راکتور....................... 7
1-2-3- سیستم خنک­کننده.................................... 10
1-3- اصول فیزیکی و تئوری پراکندگی.............. 11
1-3-1- فرآیند انتقال و مسیر حرکت............ 11
1-3-2- پخش توسط گرداب­های آشفتگی.............. 12
1-3-3- فرآیندهای تعدیل مانند فرسایش...... 13
1-4- مدل­های پراکندگی جوی................................. 14
1-5- سمیت پرتویی................................................... 15
1-6- تابش و اصطلاح دز.......................................... 19
1-6-1- دز جذبی.................................................... 19
1-6-2- دز معادل.................................................. 19
1-6-3- دز موثر.................................................... 20
1-6-4- دز معادل موثر جمعی............................ 20
1-6-5- دز معادل تجمعی.................................... 20
1-6-6- ارتفاع گیرنده دز................................ 21
1-7- راه­های پرتوگیری.......................................... 21
1-7-1-دز ناشی از استنشاق............................. 24
1-7-2- دز ناشی از بلع.................................... 25
1-7-3- مسیرهای پرتوگیری خارجی................... 27
1-7-3-1- پرتوگیری خارجی از توده پرتوزا27
1-7-3-2- پرتوگیری خارجی از پرتوزایی ته­نشست شده 28
1-8- ضرورت حفاظت در برابر تابش................ 31
1-8-1- استانداردهای حفاظت در برابر اشعه32
1-8-2- کمیسیون بین­المللی حفاظت پرتوشناختی (ICRP)33
1-8-3- سازمان بین­المللی انرژی اتمی........ 34
1-8-4- شورای ملی اندازه­گیری­ها و حفاظت در برابر تابش 34
1-8-5- معیارهای اصلی ایمنی تابش.............. 34
فصل دوم.............................................................................. 36
مروری بر تحقیقات انجام شده................................ 37
فصل سوم.............................................................................. 41
تئوری انواع مدل­های پخش......................................... 42
3-1- تعریف پایداری............................................... 43
3-2- روش­های اندازه­گیری آشفتگی...................... 44
3-2-1- اندازه­گیری اویلرین............................ 44
3-2-2- اندازه­گیری لاگرانژین ........................ 45
3-2-3- نسبت زمان لاگرانژین به اویلرین (β) 45
3-3- مدل­های پراکندگی مواد............................... 47
3-3-1- مدل ستونیگوسی برای چشمه­های پیوسته 47
3-3-1-1- شکل مدل گوسی..................................... 48
3-3-1-2- محاسبه مقدار پارامترهای پراکندگی y

👇 تصادفی👇

خلاصه ي بسيار زيبا از زيست كنكوربررسی راهکارهای توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلماندانلود مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگانمسئوليت مدني توقيف كنندگان اموالمدیریت تولید -مجموعه مقالات دومدانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ياسوکند (قجور) به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)پکیج کسب درآمد از اینترنتنرم افزار ANSYS ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته ای فرضی MW 5 در شرایط بهره برداری عادی و بعد از وقوع یک حادثه در سطح شهر تهران word

بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته ای فرضی MW 5 در شرایط بهره برداری عادی و بعد از وقوع یک حادثه در سطح شهر تهران word

دانلود بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته ای فرضی MW 5 در شرایط بهره برداری عادی و بعد از وقوع یک حادثه در سطح شهر تهران word

خرید اینترنتی بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته ای فرضی MW 5 در شرایط بهره برداری عادی و بعد از وقوع یک حادثه در سطح شهر تهران word

👇🏞 تصاویر 🏞