👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله آزمایش ادرار (۶ص word)

ارتباط با ما

دانلود


مقاله آزمایش ادرار (۶ص word)
عنوان: مقاله آزمایش ادرار
صفحات: 6 صفحه
فرمت: word
شامل: مقدمه،توضیحات ، داده ها، فرمول ها،جداول مربوط به هر قسمت می باشد.
  -------------------
قسمتی از مقاله آزمایش ادرار :
 17 Hydroxyprogesterone (Men) 0.06-3.0 mg/L17 Hydroxyprogesterone (Women) Follicular phase 0.2-1.0 mg/L25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) 8-80
مقاله آزمایش ادرار
ng/mLAcetoacetate Bilirubin Direct: up to 0.4 mg/dL مقاله آزمایش ادرار Total: up to 1.0 mg/dL Blood Volume 8.5 - 9.1% of total body weight مقاله آزمایش ادرار Calcium 8.5 - 10.5 mg/dL (normally slightly higher in children)Carbon Dioxide Pressure 35 - 45 mm Hg Carbon Monoxide Less than   مقاله آزمایش ادرار 5% of total hemoglobin CD4 Cell Count 500 - 1500 cells/µLCeruloplasmin 15 - 60 mg/dLChloride 98 - 106 mEq/L Copper Total: 70 - 150 µg/d Creatine Kinase (CK or CPK) Male: 38 - 174 units/L Female: 96 - 140 units/L مقاله آزمایش ادرار  Creatine Kinase Isoenzymes 5% MB or less Creatinine 0.6 - 1.2 mg/dL Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR or Sed-Rate) Male: 1 - 13 mm/hr Female: 1 - 20 mm/hr Glucose Tested after fasting: 70 - 110 mg/dL Hematocrit Male : 45 - 62% مقاله آزمایش ادرار Female: 37 - 48% Hemoglobin Male: 13 - 18 gm/dL Female: 12 - 16 gm/dL Iron 60 - 160 µg/dL (normally higher in males) Iron-binding Capacity 250 - 460 µg/dL Lactate (lactic acid) Venous: 4.5 - 19.8 mg/dL Arterial:4.5 - 14.4 mg/dL Lactic Dehydrogenase 50 - 150 units/L Lead 40 µg/dL or less (normally much lower in children) Lipase 10 - 150 units/L Zinc B-Zn مقاله آزمایش ادرار  70 - 102 µmol/L Cholesterol Less than 225 mg/dL (for age 40-49 yr; increases with age) Triglycerides 10 - 29 years 53 - 104 mg/dL 30 - 39 years 55 - 115 mg/dL
 
ازدیاد حساسیتها جز بیماری های خود ایمنی هستند که به چهار دسته (در بعضی تستها 5 دسته)تقسیم بندی میکنند . ازدیاد حساسیت تیپ سه یکی از این ازدیاد حساسیت ها است که در اثر واکنش های انتی بادی و آنتی ژن ایجاد میشود . مقاله آزمایش ادرار
 
 
لطفا برای خرید و دانلود به انتهای صفحه مراجعه نمایید.
 
 
 
بهترین ها حق شماست.
 
 مقاله آزمایش ادرار
آزمایش ادرار

👇 تصادفی👇

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلیهنر خطاطاییکنترل و نظارت حرفه ای گوشی آندرویددانلود کتاب خواص الحيوان(نسخه خطی)فصل چهارم حل مسائل توماس ویرایش 11- زبان اصلیطرح امکان سنجی مقدماتی تولید نخ ریسی (نیمه فاستونی)شبیه سازی CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی wordدانلود بانک ایمیل فارسی زباناندانلود مقاله اجرای قوانین کیفری ایران در مکان های مختلف ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله آزمایش ادرار (۶ص word)

مقاله آزمایش ادرار (۶ص word)

دانلود مقاله آزمایش ادرار (۶ص word)

خرید اینترنتی مقاله آزمایش ادرار (۶ص word)

👇🏞 تصاویر 🏞