👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوداین پایان نامه در سال 1393 د مقطع کارشناسی ارشدر رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه سراسری تدوین شده و حاوی مطالب زیر است:
 
فهرست مطالب
شماره و عنوان مطالب
صفحه
 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه.. 2
1-2- بیان مسئله.. 2
1-3- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش.... 8
1-4- اهداف پژوهش.... 9
1-4-1- هدف کلی:9
1-4-2-اهداف جزئی:9
1-5- سؤالهای پژوهش.... 9
1-6- فرضیه­های پژوهش.... 9
1-7- تعاریف مفهومی متغیرها. 10
1-7-1- انگیزش تحصیلی:10
1-7-2- امید به آینده:10
1-7-3- حمایت اجتماعی:10
1-7-4- خودکارآمدی تحصیلی:10
1-7-5- صفات شخصیت:10
1-7-6- ارتباط مثبت با دیگران:10
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها. 11
 
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
2-1- مقدمه.. 13
2-2- مفاهیم و تعاریف انگیزه، انگیزش.... 13
2-3 - نظریه خودمختاری (خود تعیین گری). 14
2-4 - انواع انگیزش.... 14
2-4-1 - انگیزش درونی... 14
2-4-2 - انگیزش بیرونی... 15
2-4-3-بی‌انگیزگی... 15
2-4-4- انگیزش تحصیلی، یادگیری و عملکرد تحصیلی... 16
2-5- عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی... 18
2-6 - شخصیت... 19
2-6-1- تاریخچه مطالعه روانشناسی شخصیت.... 19
2-6-2- نظریه صفات... 21
2-6-3- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت.... 22
2-7- عامل برون‌گرایی... 23
2-7-1 - عامل انعطاف پذیری(باز بودن یا گشودگی )23
2-7-2 - عامل توافق پذیری(سازگاری)23
2-7-3 - روان رنجورخویی(روان نژندی)24
2-7-4 - مسئولیت پذیری(وظیفه شناسی)24
2-8- صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی... 24
2-9- صفات شخصیت و عملکرد تحصیلی... 26
2-10- امید.. 27
2-10-1- مفاهیم، تعاریف و نظریه­ها27
2-11- نظریه امید اسنایدر. 28
2-12- شکل گیری امید.. 29
2-13- امید، انگیزش و عملکرد تحصیلی... 30
2-14- خودکارآمدی تحصیلی... 30
2-14-1- مفهوم خودکارآمدی... 30
2-14-2 -مفهوم خودکارآمدی از نظر بندورا31
2-15- تأثیر باورهای خودکارآمدی بر فرایندهای انگیزشی... 32
2-16- خودکارآمدی تحصیلی... 35
2-17- رابطه خودکارآمدی با انگیزش و عملکرد تحصیلی... 35
2-18- ارتباط مثبت با دیگران.. 36
2-18-1 - مفهوم ارتباط، تعاریف.... 36
2-19- رابطه مثبت با دیگران.. 37
2-19-1 - ارتباط... 37
2-19-2 - اهمیت روابط انسانی... 37
2-19-3 -عناصر فرایند ارتباطات... 38
2-19-4 -مراحل شکل­گیری یک رابطه. 38
2-20- روابط بین فردی... 38
2-21- اشکال ارتباط.. 39
2-22- مهارت­های اساسی در روابط بین فردی... 39
2-22-1 – مهارت­های کلامی... 39
2-22-2 –مهارت­های غیر کلامی... 40
2-23- مهم­­ترین انواع روابط بین فردی... 40
2-24- روابط رمانتیک.... 40
2-25- سطوح روابط بین فردی... 41
2-26- روابط مثبت در محیط­های آموزشی... 41
2-27- انواع روابط در محیط آموزشی... 41
2-27-1 -روابط استاد با دانشجو و ارتباط آن با انگیزش و پیشرفت تحصیلی... 41
2-27-2 - روابط دانشجو، دانشآموزان با یکدیگر و ارتباط آن با انگیزش و پیشرفت تحصیلی... 43
2-28- سرمایه اجتماعی و عملکرد تحصیلی... 43
2-29- حمایت اجتماعی... 44
2-29-1 -مفهوم حمایت اجتماعی... 44
2-29-2 -تعاریف و نظریه­ها45
2-30- اشکال حمایت اجتماعی... 45
2-31- ابعاد حمایت اجتماعی... 46
2-32- کارکردهای حمایت اجتماعی... 47
2-33- حمایت اجتماعی و سلامت جسمی و روانی... 48
2-34- جمع­بندی و با هم نگری... 49
 
 
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش
 
3-1- مقدمه.. 51
3-2-روش پژوهش.... 51
3-3- جامعه آماری... 51
3-4- روش نمونه­گیری... 51
3-5- اطلاعات توصیفی... 52
3-6- ابزارهای اندازه­گیری... 53
3-6-1- مقیاس انگیزش تحصیلی والرند(AMS)53
3-6-2- مقیاس صفات شخصیت(NEO)54
3-6-3- مقیاس امید(اسنایدر)55
3-6-4- مقیاس خودکارآمدی عمومی... 56
3-6-5- مقیاس حمایت اجتماعی... 57
3-6-6- مقیاس ارتباط مثبت با دیگران.. 57
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 58
3-8- روش اجرا58
 
 
 
فصل چهارم: یافته­های پژوهش
4-1- مقدمه.. 61
4-2- یافته­های استنباطی... 61
4-2-1- فرضیه اول پژوهش..... 61
4-3-2- فرضیه دوم پژوهش..... 62
4-3-3- فرضیه سوم پژوهش..... 63
4-3-4- فرضیه چهارم پژوهش..... 64
4-3-5- فرضیه پنجم پژوهش..... 65
4-4- پاسخ به سؤال پژوهش.... 66
4-5-یافته­های جانبی... 69
4-5-1- یافته­ی جانبی 1.. 69
4-5-2- یافته­ی جانبی 2.. 70
4-6- خلاصه­ی یافته­های پژوهش.... 72
 
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
5- 1- بحث و نتیجه­گیری... 75
5-1-1- فرضیه اول: بین صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.75
5-1-2- فرضیه دوم: بین امید و انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.77
5-1-3- فرضیه سوم: بین خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.79
5-1-4- فرضیه چهارم: بین حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی رابطه وجود دارد.80
5-1-5- فرضیه پنجم: بین ارتباط مثبت با دیگران و انگیزش تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.82
5-2- سؤال پژوهش.... 84
5-3-جمع­بندی و نتیجه‌گیری... 85
5-4- پیشنهادات... 86
5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی... 86
5-4-2- پیشنهادهای کاربردی... 87
5-5-مشکلات پژوهش.... 87
5-6- محدودیت‌های پژوهش.... 87
6- فهرست منابع و مأخد.. 89
6-1-منابع فارسی... 89
6-2- منابع لاتین... 97

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله و پروژه پروژه راهسازیدانلود soma Messenger 1.5.5 اپلیکیشن سوما مسنجر اندرویدطراحی سیستم کنترل برای راكتور بستر سيال توليد پلي اتيلن سبک خطی word145- پیش بینی پتانسیل لهیدگی مسیر تونل انتقال آب آزاد بر اساس مدل زون بندی ژئوتكنیكیپک نهم استیکرهای فارسی برای تلگرام(اختصاصی پرامیس شاپ)15-بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزلهشبیه سازی شمارنده 7 بیتی با فلیپ فلاپ نوع D در نرم افزار متلبنمونه سوالات تخصصی رشته روانشناسی - آسیب شناسی اجتماعی کد: 1222014-1222210-1222141-1211360فیلم آموزشی آنالیز یک قطعه در مکانیزم سیلندر-پیستون در اینونتور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞