👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق در مورد چالش‌های قومي در ايران

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق در مورد چالش‌های قومي در ايران
ضحاك و كاوه آهنگر)
وضعيت تاريخي كردستان:
الف) شكل گيري دولت مدرن
ب) نخبگان سياسي و فكري
ج) سياست بين الملل
‹‹ظهور گرايش هاي سياسي محلي گرا در ميان كردها››
دورة رضاشاه 1320-1301.
انقلاب اسلامي ايران و كردها :
كردستان تركيه :
مقدمه :
با گسترش كشمكشهاي قومي و افزايش اهميت آن در سياست بين الملل در طول دو دهه 1980 و 1990 شاهد اهميت و توجه فزاينده به مسئله قوميت و ناسيوناليسم در جهان بوده ايم.
خاورميانه با پراكندگي هاي گوناگون مذهبي، زباني و در سطح كمتري نژادي و همواره در طول تاريخ بستر تحولات و اتفاقات سياسي، اجتماعي و فرهنگي در چارچوب مسائل قومي بوده است.
در اين ميان كردها و كردستان باتوجه به اهميت تاريخي و گستردگي جمعيتي و جغرافيايي به صورتيكه سرزمينهاي كردنشين در خاك چهار كشور ايران، عراق، تركيه، سوريه و نيز تا حدودي شوروي سابق تقسيم شده اند اهميتي فزاينده يافته اند و در مقاطعي نيز در كانون توجه بين المللي به لحاظ اختلافات و تعارض كردها با اقوام ميز با نشان مبتني بر مسائل قومي و نژادي و زباني و خواستار شدن حق استقلال و خودگرداني قرار داشته اند، كه البته لازم به تذكر است كه كردستان ايران در اين ميان با توجه به وابستگي و پيوستگي تاريخي و نژادي كردها با ايرانيان از اين قاعده مستثني بوده است.
كردها و كردستان داراي تاريخ و تمدني كهن و باستاني مي باشند به صورتيكه در افسانه تبار كرد را به طوفان نوح و قضاياي ناشي از آن نسبت داده اند و طبيعي است كه در طول تاريخ پرفراز و نشيب اين منطقه شاهد تحولات و اتفاقات حياتي و تأثيرگذار بر روند تاريخ باشيم و بازهم طبيعي است كه به دليل گستردگي وسعت اين تحولات پرداختن به آنها در حيطة اين تحقيق ميسر نمي باشد، به اين دليل سعي بر آن بوده است كه در اين پروژه به مسائل كرد و كردستان در حدود جنبشها اتفاقات مرتبط با كشورهاي ميزبان و در محدودة زماني اواخر قرن نوزدهم و قرن بيستم پرداخته شود و به سرفصلهاي و وقايع مهم اشاره شود.
در اين چارچوب سه عامل دولت، نخبگان سياسي و نيروهاي بين المللي به عنوان عوامل عمدة مسائل سياسي قومي و ظهور جنبشهاي سياسي در نظر گرفته شده اند كه در ابتداي تحقيق به آنها پرداخته خواهد شد و نيز از آنجا كه كشورهاي ميزبان كردها ايران، عراق و تركيه كه در اين تحقيق به آنها پرداخته خواهند شد در محدودة كشورهاي جنوب (جهان سوم) قرار مي گيرند و از لحاظ وضعيت جغرافيايي و تاريخي اشتراك تحت تأثير تحولات و اتفاقات بين المللي و منطقه اي مهم قرار داشته اند و نيز داراي شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي تا حدودي زيادي يكسان مي باشند و نيز ميتوان شاهد سياستهاي عموماً مشابه آنها با مسئله كرد و كردستان در طول تاريخ بود در اين پروژه در هر سه كشور سه عامل فوق به عنوان عوامل موثر بر مسائل قوميت در نظر گرفته شده و به صورت جداگانه بررسي نشده اند. در اين پروژه به كشور سوريه به دليل جمعيت كم كردها و اينكه تحت الشعاع سه كشور فوق قرار مي گيرد پرداخته نشده است.

👇 تصادفی👇

دایره هستی10 طرح توجیهی در زمینه تولید بسته هجدهمنرم افزار تبدیل تجمیعی فایلهای اکسل به اکسسکتاب Occupational Audiometryنمونه سوالات عمومی رشته علوم پایه - فلسفه اخلاق کد درس: 1211410آموزش کامل اتوکددانلود دو فایل پاورپوینت با موضوع مدیریت استراتژیککارآموزی در اداره مالیاتیمجموعه عظیم آموزش طب سنتی ، داروهای گیاهی ، نسخه پیچی گیاهی و کتاب نایاب طب الاکبر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق در مورد چالش‌های قومي در ايران

تحقیق در مورد چالش‌های قومي در ايران

دانلود تحقیق در مورد چالش‌های قومي در ايران

خرید اینترنتی تحقیق در مورد چالش‌های قومي در ايران

👇🏞 تصاویر 🏞