👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کار افرینی در مورد پروزش قارچ,

ارتباط با ما

دانلود


کار افرینی در مورد پروزش قارچ,
فصل اول :طرح تحقيق ...................
موضوع تحقيق...................................... الف
معرفي مدارس شبانه روزي ................................. د
خود اتكايي مدارس راهنمايي تحصيلي شبانه روزي........ ه
فصل دوم:تاریخچه قارچ
قارچ يك غذاي ارزشمند...................................... 1
تاریخ .................................................. 5
فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی ........ 12
پرورش قارچ صدفی ....................................... 13
فضای مورد نیاز ............................................ 13
محیط ونحوه کشت قارچ صدفی ............................ 14
بذر زنی ................................................. 14
کنترل –دماونور قارچ صدفی .............................. 15
آبیاری-میزان تولید ......................................... 15
کشت در قفسه یا تاقچه...................................... 18
کشت در بطری ............................................. 18
کشت روی کنده درخت ..................................... 19
عوامل مهم در کشت قارچ .................................. 19
اسپان .................................................. 21
انواع محیط کشت ........................................... 21
انواع بستر کشت ............................................ 23
شراط محیطی مختلف برای انواع قارچ ................... 25
شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ ..................... 27
کیت قارچ .................................................. 31
روش نگهداری از قارچ صدفی ............................ 32
مشکلات احتمالی در پرورش قارچ ........................ 33
فصل چهارم:ارزش اقتصادی تولید قارچ ....... 37
اهداف طرح وسیستم مدیریت در قارچ طلایی ............ 38
کشت-فضاومحیط کاشت قارچ .............................. 40
بذر زنی ................................................. 42
کنترل ودما .................................................. 43
هزینه های تولیدی قارچ صدفی ............................ 44
کشت قارچ دکمه ای ........................................ 47
فازهای کمپوست سازی ..................................... 47
پنجه دوانی-برداشت-نظافت سالن .......................... 48
براورد هزینه های تولید قارچ دکمه ای ................... 49
پیش بینی میزان تولید........................................ 52
فصل پنجم:پرورش قارچ در منزل .............. 54
فصل کاشت ................................................. 55
اطاق پرورش کاشت ........................................ 55
نحوه اسکلت بندی ........................................... 58
چكيده ي تحقيق ............................................. 67
منابع ومآخذ .................................................. 70
 
 
پيشگفتار
موضوع تحصيل فرزندان امروز يكي از دغدغه هاي مهم خانواده هاي كشورمان را تشكيل مي دهد. اين دغدغه بيشتر به دليل وابستگي آينده ي فرزندان به ميزان توفيق آنها در تحصيل و طي مراحل دوره ي موتوسطه و ورود به دانشگاه به وجود مي آيد.
اگر چه اين دل نگراني ها براي اعتلا و ارتقاي تحصيلي فرزندان و در كل نظام آموزش وپرورش نقطه اي اميد بخش و خوشايند است . در چهره اي ديگر نوعي اضطراب و تشويق براي خانواده ها و دانش آموزان فراهم مي نمايد كه چنانچه فردي نتواند مراحل تحصيل را به شكلي موفق و با نمراتي عالي طي نمايد و راهيابي او به دانشگاه دچار اشكال گردد ديگر نمي تواند فردي موفق و شهروندي مؤثر به لحاظ اجتماعي به شمار آيد.
به نظر مي رسد نظام تربيتي ما بايد به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه از سويي پيشرفت تحصيلي و كارآيي اموزشي را بالا ببرد و راه هاي مؤثر بر پيشرفت تحصيلي را براي اعتلاي آموزشي در پيش گيرد واز ديگر سو نظام اجتماعي ما داشتن مدارك تحصيلي دانشگاهي را تنها ملاك شاخص براي توفيقات اجتماعي و شغل يابي مطمح نظر قرار ندهد بلكه شايستگيهاي فردي ابتكارات انساني و تلاشهاي سازنده ي افراد را هم به عنوان ملاك هاي اعتباري براي شاخص هاي اجتماعي معيار هاي شغل يابي وتامين نيازمندي هاي شغلي مورد توجه قرار دهد.
اگر به متقاضيان ورود به دانشگاه ها بنگريم مي بينيم كه خيل عظيمي از مشتاقان آرزومند ومتقاضي راهيابي به دانشگاه هستند اما ظرفيت پذيرش دانشگاهها علي رغم توسعه ي فراوان آن در سالهاي اخير تنها قادر است بخش محدودي از اين متقاضيان را جذب نمايد. لذا بسياري از افرادي كه به دانشگاه راه نيافته اند با احساس خاص از عدم توفيق و نوعي شكست تصوري نامطلوب نسبت به آينده با خود همراه خواهند داشت. در صورتي كه اگر واقع بينانه به موضوع بنگريم ما در جامعه ي خود به عده ي معدودي كه داراي تحصيلات دانشگاهي باشند نيازمنديم نقطه همان عده ي مورد نياز را بايد در دانشگاه ها بپذيريم ومورد تربيت قرار دهيم تا بتوانيم به تناسب نياز به جذب آنها بپردازيم.بنابر اين اگر بيش از عده ي مورد نياز دانشجو بپذيريم هم سرمايه ي بيشتري را به هدر خواهيم داد و هم در جذب نيروهاي مازاد دچار اشكال خواهيم شد. در واقع در هيچ جامعه اي اين طور نيست كه همه ي فارغ التحصيلان نظام متوسطه وارد دانشگاه شوند. بلكه صرفا افراد علاقه مند و مشتاق ادامه ي تحصيل كه درصدي محدود از فارغ التحصيلان نظام متوسطه را تشكيل ميدهند متقاضي ادامه ي تحصيل و راهيابي به دانشگاه هستند.
ريشه يابي اين موضوع در جوامعي كه فقط عده ي محدودي از جوانان متقاضي راهيابي به دانشگاه مي باشند به شكل و نحوه ي نگرش اجتماعي و شغلي آن جوامع بر مي گردد.يعني اينكه ملاك ارزش و تشخص اجتماعي فقط به تحصيلات دانشگاهي نيست و در ثاني ملاك استخدام وشغل يابي هم به مدارك دانشگاهي محدود نمي شود.
به طور قطع اگر اين ملاك ها به صورت ساختاري در جامعه اصلاح گردد و معيار توفيقات انساني از مدرك تحصيلي به نحوه ي تلاش وتكاپو وخلاقيت هاي فردي گسترش يابد واز سوي ديگر ارزشهاي اجتماعي براي خانواده ها به جاي خلاصه شدن در تحصيلات دانشگاهي به ارزش هاي اخلاقي تلاش وخلاقيت هاي فردي پاي بندي و وفاداري به ارزش هاي ملي و اعتقادي تعميم پيدا كند مي توان از سيل متقاضيان براي تحصيلات دانشگاهي كاست كه در اين صورت از زيان هاي اقتصادي و آثار رواني وعاطفي ناشي از عدم راهيابي به دانشگاه تا حدود زيادي پيشگيري مي شود وبه جاي آن واقع بيني بر مناسبات انساني حاكم مي گردد.

👇 تصادفی👇

دانلود کتاب آموزش زبان انگلیسی برای مبتدیانآموزش سئودانلود پروژه مرکز آموزش به زبان PHP‌ با سورس کاملارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون استان ...دانلود پروژه شناخت روستاي كافي الملکبانک سوالات عمومی آزمونهای استخدامی(ده هزار تست با پاسخنامه)فایل stl درب3نمونه سوالات عقیدتی سیاسی آزمونها و مصاحبه‌های استخدامی و گزینش با جواب تشریحی (بیش از 2000 نمونه سوال)تقسیم هزینه های مشترک گروهی ورژن 2 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کار افرینی در مورد پروزش قارچ,

کار افرینی در مورد پروزش قارچ,

دانلود کار افرینی در مورد پروزش قارچ,

خرید اینترنتی کار افرینی در مورد پروزش قارچ,

👇🏞 تصاویر 🏞