👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودمقدمه.......................................................................................................................................... 7
فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی................................................................................... 8
تاریخچه...................................................................................................................................... 9
اهداف......................................................................................................................................... 10
وظایف........................................................................................................................................ 11
معرفی بخش ها و واحدهای مختلف اداره صنعت،معدن و تجارت................................................. 16
بخش صنعت............................................................................................................................... 16
بخش معدن.................................................................................................................................. 22
بخش تجارت.............................................................................................................................. 23
فلوچارت..................................................................................................................................... 24
توضیح مختصر فلوچارت............................................................................................................. 25
فصل دوم: واحد کنترل کیفیت وارزیابی بخشهای مرتبط با کارآموزی.......................................... 26
واحد صنعت و معدن................................................................................................................... 27
شرح وظایف وماموریت های اصلی امورصنایع معدنی.................................................................. 27
مزایای استقرار کارخانجات در شهرک های صنعتی...................................................................... 29
مراحل تخصيص زمين در شهركهاي صنعتي................................................................................. 30
شرایط لازم برای صدور مجوز یا پروانه صادره............................................................................. 31
مدارک و مستندات مورد نیاز برای صدور مجوز یا پروانه صادره.................................................. 31
مراحل اجرای صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندی هر مرحله................................................ 32
نمودار اجرای مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره...................................................................... 34
مراحل صدور جواز تاسیس......................................................................................................... 35
جواز فني مهندسي در بخش صنعت ومعدن.................................................................................. 37
آمار تعداد واحدهای صنعتی فعال در شهرک های صنعتی منطقه.................................................. 39
بازدید از معدن........................................................................................................................... 44
شرح مختصر عملیات و نحوه تولید............................................................................................ 44
روش های استخراج سنگ های تزئینی تروارتن.......................................................................... 45
بازدید از کارخانه فولاد و ذوب آهن ......................................................................................... 48
مشخصات طرح......................................................................................................................... 48
شرح مختصر عملیات و نحوه تولید........................................................................................... 48
محصولات شرکت صنایع فولاد................................................................................................. 49
تولیدات شرکت ذوب آهن....................................................................................................... 50
واحد کنترل کیفیت................................................................................................................... 57
آزمایشگاه ها............................................................................................................................. 58
بازدید از کارخانه کیسه بافی...................................................................................................... 61
مشخصات طرح......................................................................................................................... 61
مشخصات محصولات تولیدی................................................................................................... 61
مواد اولیه.................................................................................................................................. 61
شرح مختصر عملیات و نحوه تولید............................................................................................ 62
بازدید از شرکت سنگ بری...................................................................................................... 68
مشخصات طرح........................................................................................................................ 68
شرح مختصر عملیات و نحوه تولید............................................................................................ 68
بازدید از شرکت سینابینش........................................................................................................ 72
مشخصات طرح........................................................................................................................ 72
شرح مختصر عملیات و نحوه تولید............................................................................................ 72
آزمایشگاه................................................................................................................................. 74
فصل سوم: پیشنهادات اصلاحی.................................................................................................. 76
بررسی کل قسمت ها................................................................................................................. 77
مشکلات موجود در واحدهای صنعتی و معدنی.......................................................................... 77
مشکلات شهرک های صنعتی شهرستان نطنز.............................................................................. 78
مشکلات فعلی واحدهای صنعتی منطقه....................................................................................... 79
مشکلات موجود در بخش بازرسی و امور مالی...........................................................................80
پیشنهادات.................................................................................................................................. 81
پیشنهادات اصلاحی جهت رفع مشکلات.................................................................................... 81
راه حل های پیشنهادی جهت رفع مشکلات فعلی واحدهای صنعتی............................................ 81
دسته بندی واحدهای صنعتی..................................................................................................... 82
فصل چهارم: ضمائم.................................................................................................................. 83
پرسشنامه.................................................................................................................................. 84
طرح توجیه اقتصادی................................................................................................................ 102
 
 
 
مقدمه
پس از حمد خدا و درود وصلوات بر محمد و آل محمد (ص)
مجموعه مختصري كه تقديم حضورتان ميگردد، نگاهي گذرا بهاهم فعاليتهاي اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان نطنز و واحدهای زیرمجموعه ازقبیل اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی و ... می باشد. گزارش پيش رو كه شامل سه فصل بوده و فصل اول به آشنايي با مكان كارآموزي و تاريخچه وزارتخانه و چارت سازماني و فصل دوم مربوط به واحد کنترل کیفی و ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته كارآموز كه شرح مختصري در خصوص هر يك از واحد هاي سازماني اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نطنز می باشد و فصل سوم مربوط به پیشنهادات اصلاحی اداره فوق اختصاص يافته و مسلما گزارش مربوطه خالي از ايراد و اشكال نبوده و اميد است استاد گرانقدرم قصور وكوتاهي حقير را به بزرگواري خويش ببخشد در پايان از كليه عزيزاني كه در نگارش و تهيه اين مجموعه كمال همكاري، مساعدت و هم فكري را با اینجانب مبذول فرمودند صميمانه تقدير و تشكر مي نمايم.
 
****************
105 صفحه

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله تأثیر استفاده از شکم ‌بند برشدت درد پس از عمل جراحی شکمگزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری و طراحی صفحات وبپروژه ی آماری تاثیر موسیقی بر عملکرد دانش آموزاننمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- مدیریت تحول- روش تحقیق کد درس: 1218309دانلود کتاب ساعت شومدانلود جزوه معادلات دیفرانسیلردیابی افراد از روی شماره موبایل بدون نیاز به gps ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞