👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود10 صفحه ترجمه + متن لاتین
چکیده:
ایران کشور گسترده با نواحی اقلیمی متفاوت است. معماری ایرانی بر اساس اقلیم. جغرافیا. مصالح موجود و باورها و عقاید فرهنگی بنا نهاده شده است. از این روی معماران و سازندگان ایرانی با هدف ارتقای رفاه انسانی از طریق پایداری معماری راه حل های اقلیمی و متعددی را به نمایش گذاشته اند. چرا که در نبود تکنولوژی های مدرن ملزم به این کار بوده اند. در سرتاسر دوره های تاریخی بی شمار در این سرزمین حیاط های مصور شده و مرکزی الگوهای معماری رایج و متداولی بوده و هستند.
در متون علمی اغلب از آنها به عنوان تغییر دهندگان خرد اقلیمی یاد شده است که در فضای ساخته شده متصل و مصور شده شرایط مناسب دمای را بهبود می بخشند. این مقاله در ابتدا مروری جامع از معماری سنتی و شالوده آن و نیز نقش مهم حیاط خانه ها در دستیابی به اهداف این معماری ارائه میدهد.
در ادامه عملکرد و نقش حیاط خانه ها در اقلیم های مختلف در ارتقای آسایش در رفاه انسانی از لحاظ دوام و پایداری از طریق توصیف و دسته بندی اقلیم ها و نقاط جغرافیایی مختلف ایران را مورد تاکید قرار میدهد.
در خاتمه نیز ویژگی و عملکرد حیاط ها در نواحی اقلیمی متفاوت ایران را با ارائه نمونه های مورد مقایسه قرار میدهد. هدف این پژوهش نقش حیاط ها در پایداری و استمرار معماری سنتی نواحی اقلیمی متفاوت کشور ایران است. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که معماری سنتی برای نحنی کردن و پر بار ساختن معماری مدرن و محیط پایدار ایده های برای ارائه دارد.
واژگان کلیدی: حیاط . پایداری . معماری بومی . نواحی اقلیمی

👇 تصادفی👇

اهميت و نقش كليدها قدرت در شبكه 50 صفحهمدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال درآبراهه نفوذپذیر(رودخانه های فصلی)پروژه کاریابی اینترنتی + سورس و مستنداتاصول فقه 2تحقيق زلزله بر سدخاكيدانلود کتاب رنگ چشم تو (مجموعه لالایی)آموزش و پرورش و دموکراسی (۱۴ص)شیپ فایل آبوهواشناسی استان لرستاندانلود تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞