👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

ارتباط با ما

دانلود


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس
وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس
مقدمه
1.تبیین موضوع
انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندی‌های متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده می‌شود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زنده‌ی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهه‌های اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.
از روزگاران قديم كه روابط مالى بين انسان‏ها شكل گرفت و از همان ابتدا كه آنها مبادله كالا به كالا يا به قولى پاياپاى و معاوضه مى‏كردند مسائل حقوقى اين روابط و موارد پيش‏بينى نشده مانند تلف و يا عدم اجراى تعهدات و يا بر هم زدن معاملات به ميان آمد و داراى اهميت شد. كم كم اين حقوق شكل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاريخ دانشمندان اين علم و فقها سعى در اصولى‏تر شدن و به حق نزديك‏تر شدن و گاهى به روزآورى قوانين نموده‏اند تا اكنون كه هر روز مسائل جديدى در جامعه بدليل مدرنيته شدن زندگى بشر پيش مى‏آيد از قبيل معاملات كامپيوترى و از راه دور و بين‏المللى و... چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکده‌ی جهانی پیش می­رود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.
در حقوق ایران به مصادیقی اشاره می­شود که بر طبق آن­ها مالکیت اشخاص حاصل می‌شود(م140ق.م) اما موردى كه آن را صراحتاً ذيل عنوان ضمان معاوضی بيان كرده باشد به چشم نمى‏خورد اما در فقه اسلامى موارد بسيارى تحت اين عنوان مطرح شده است و مى‏دانيم كه اين عنوان، يك عنوان عام و بسيار گسترده است كه مى‏توان با تطبيق دادن شرايط وجودى و عناصر آن بر نهادهاى حقوقى مختلف از قبيل فسخ، اقاله و... پی به وجود يا عدم آن در اين نهادها برد. در این مبحث سعى كرده‏ام ابتدا ضمن تعاريف جداگانه از مفاهيم موضوع پايان‏نامه به شرايط پيدايش ضمان معاوضى و وجود يا عدم آن در نهادهاى حقوقى فسخ، اقاله و حبس بپردازم.
2. اهمیت و ضرورت بحث
می‌دانیم که پس از وقوع هر معامله علی‌رغم وجود قواعدی مثل اصالۀاللزوم و اصالۀالصحۀ که موجب پای‌بندی طرفین به معامله می‌شود مسائلی پیش‌بینی نشده برای طرفین یا عوضین پیش می‌آید که موجب برهم خوردن معامله می‌گردد مسائلی مثل اتلاف و عیب ونقص مورد معامله و... که موجب فسخ، اقاله و ابطال می‌شود. طبعاً پس از برهم خوردن معامله باید قواعدی باشد که جبران خسارت طرفین را بنماید. به همین لحاظ این تحقیق می‌تواند کارگشای اختلافات موجود بین طرفین در چنین مواقعی باشد.
 
مقدمه. 1
1.تبیین موضوع. 1
2. اهمیت و ضرورت بحث... 2
3. سؤال‌های تحقیق.. 3
4. فرضیه‌های تحقیق.. 3
5. پیشینه تحقیق.. 3
6. اهداف تحقیق و کاربردها4
7. روش تحقیق.. 4
 
فصل اول:
كليات واژه‏شناسى‏
 
تعريف ضمان معاوضى‏.. 6
تعريف فسخ‏.. 10
1. معنی لغوی.. 10
2. معنی اصطلاحی.. 10
تعريف اقاله‏. 13
1. معنی لغوی.. 13
2. معنی اصطلاحی.. 13
تعریف حق حبس.... 14
1.معنی لغوی.. 14
2. معنی اصطلاحی.. 15
تعريف قبض‏.... 17
1. معنی لغوی.. 17
2. معنی اصطلاحی.. 17
 
فصل دوم:
ضمان معاوضی در فسخ‏
 
مقدمه‏. 20
مبحث اول:تلف قبل از قبض‏.... 22
اثر إتلاف در عقد بیع. 26
مبحث دوم:تلف بعد از قبض و در زمان خيار. 28
شرايط لازم براى اجراى شق دوم ماده 453 ق.م. ايران‏. 31
1. خيار مجلس‏.... 33
2. خيار حيوان‏. 33
3. خيار شرط.. 34
مبانى فقهى ضمان مندرج در شق دوم م 453 ق.م:38
تعارض دو قاعده‏. 41
مبحث سوم:تلف پس از فسخ.. 47
مقدمه. 47
عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ‏.. 47
مسئوليت متصرف‏... 52
اتلاف‏... 55
 
 
 
 
 
 
فصل سوم:
ضمان معاوضی در اقاله
 
مبحث اول: ضمان معاوضی.. 58
مقدمه. 58
مختصرى راجع به اقاله. 58
اقاله از منظر فقها60
ضمان معاوضی در اقاله. 62
ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها62
ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله‏. 66
تلف عين قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون‏. 67
تلف عين بعد از اقاله‏. 69
تأثير اقاله در عقود تمليكى و عهدى‏.. 70
الف) اقاله عقد عهدى پيش از اجراى تعهد. 72
ب) اقاله عقد عهدى پس از اجراى تعهد. 72
وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله. 74
مبحث دوم:ضمان معاوضی در دوران حق حبس.... 76
مقدمه. 76
حق حبس در قوانين ايران‏. 77
سقوط حق حبس در بيع‏. 79
سقوط حق حبس‏.... 79
الف) تسليم‏.. 79
ب) تلف عین محبوسه. 82
ج) اراده صاحب حق‏.. 83
عدم لزوم استناد به حق حبس‏.... 83
آثار حق حبس‏.... 84
1.فقدان مسئولیت حبس‌کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله. 84
2. مسئوليت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزينه نگهدارى مورد حق حبس‏.... 85
3. بقاى عقد با تلف مبيع پيش از تسليم‏.. 85
4. امانى بودن يد اعمال‌كننده حق حبس‏.... 87
ضمان معاوضى در دوران حق حبس در بيع‏. 88
نقص و تلف وارده به محبوس‏... 94
حق حبس و اقاله‏. 95
نمونه‏اى از ضمان معاوضى در حبس‏.... 97
نتیجه‌گیری.. 101
فهرست منابع و مآخذ. 108
الف: منابع فارسی.. 108
ب: منابع عربی.. 109
ج: مقالات... 112
د: پایان‌نامه‌ها112

👇 تصادفی👇

فایلcdr جعبهمبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختیمجموعه کامل متد آموزش پیانو سوزوکیکتاب چگونه کلیک‌ها را به مشتری تبدیل کنیم؟پروژه سازه های فولادی مسکونی پنج طبقه با طراحی ایتبس (ETABS)ونقشه کامل اتو کد(AutoCAD)دانلود Math Helper ماشین حساب جامع و منحصر به فرد اندرویدآزمون هاي خود شناسيتحقیق درباره جنگ گُجستانمجموعه استانداردهای حسابرسی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

دانلود وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

خرید اینترنتی وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

👇🏞 تصاویر 🏞