👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه دندانپزشكی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه دندانپزشكی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی
 
اساتید راهنما:
دکتر امیرقاسمی
دکتر محمد عطائی
 
نگارش:
دکتر نازلی شیبانی
شماره پایان نامه: 444
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
 
فصل اول: مقدمه
1-1- دلایل انتخاب موضوع 2
1-2- بیان مسأله 4
1-3- تعریف واژه های عملیاتی 7
 
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
2-1- تاریخچه 10
2-2- مروری بر مقالات 14
 
فصل سوم: اهداف و فرضیات
3-1- هدف كلی 27
3-2- اهداف اختصاصی 27
3-3- فرضیات 28
 
فصل چهارم: مواد و روشها
4-1- متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش متغیرها 30
4-2- جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه 32
4-3- طرح جمع آوری اطلاعات 32
4-4-طرح تجزیه و تحلیل آماری 36
4-5- مسائل اخلاقی و انسانی طرح 36
4-6- روش اجرای تحقیق 37
 
فصل پنجم: یافته ها
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
6-1- بحث 49
6-2- نتیجه گیری 56
6-3- مشکلات و پیشنهادات 57
 
منابع 58
 
ضمیمه 64
 
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- ساختمان شیمیایی فیلر شیشه 35
جدول 5-1- مقادیر fracture toughness، استحکام خمشی و مدول خمشی نمونه های مختلف 39
 
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-1- قالب استفاده شده برای آزمون Fracture toughness 34
شکل 4-2- قالب استفاده شده برای آزمون استحکام خمشی 34
شکل 4-3- روش اندازه گیری خواص به روش 3-point bending 34
شکل 4-4- فیلر شیشه 40
شکل 4-5- مخلوط رزینهای Bis-GMA/TEGDMA/UDMA 40
شکل 4-6- مراحل تهیه کامپوزیت 40
 
شکل 5-1- چغرمگی شکست نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA 41
شکل 5-2- استحکام خمشی نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA 41
شکل 5-3- مدول خمشی نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA 41
شکل 5-4- ارزیابی SEM سطح شکست با بزرگنمایی 8000 43
شکل 5-5- ارزیابی SEM سطح شکست با بزرگنمایی 100 43
شکل 5-6- ارزیابی سطح شکست توسط استریومیکروسکوپ 43
شکل 5-7- ارزیابی سطح شکست توسط استریومیکروسکوپ 43
شکل 5-8- منحنی نیرو به جابجایی برای آزمون چغرمگی شکست 44
شکل 5-9- منحنی نیرو به جابجایی برای آزمون استحکام خمشی 44
 
عنوان: بررسی اثر یک UDMA جدید برخواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی
 
چكیده:
اهداف: هدف از این مطالعه بررسی اثر UDMA جدید بر خواص مكانیكی كامپوزیت دندانی آزمایشی و مقایسه آن با كامپوزیتهایی كه است تنها براساس مونومرهای متداول بكار رفته در كامپوزیتهای دندانی (BisGMA/TEGDMA) می‌باشند.
روشها: یك ماتریكس رزینی حاوی 60% وزنی Bis-GMA و 40% وزنی TEGDMA تهیه شد. 5/0% وزنی كامفوركینون و 5/0% وزنی DMAEMA به عنوان آغازگر در سیستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهای 5، 10، 20 و 30 phrr به پایه رزینی در پنج گروه آزمایشی افزوده شدند. فیلرهای شیشه سایلنیزه با متوسط اندازه ذرات 4-2 میكرون به پایه رزینی اضافه شدند. 8 نمونه برای هر گروه آماده شد. بطوریكه كامپوزیتهای آزمایشی داخل قالبهای تست مربوطه قرار داده شده و به نمونه‌ها از هر سمت 3 بار بصورت پوششی هر بار به مدت 40 ثانیه نور تابانده شد. لبه‌های نمونه‌ها توسط كاغذ سمباده صاف شدند و در دمای محیط به مدت 24 ساعت قرار گرفتند.
برای اندازه‌گیری چغرمگی شكست (Fracture toughness) و استحكام خمشی (Flexural strenght)، تست خمش سه نقطه‌ای با روشهای استاندارد انجام گرفت.
نتایج توسط آزمونهای آماری ANOVA و Tukey’s test بررسی شدند.
یافته­ها: گروه 10% UDMA بالاترین میزان Fracture toughness، و گروه 5% UDMA بالاترین استحكام خمشی را بین تمامی گروهها داشتند.
اهمیت: تهیه کامپوزیت دندانی با خواص بهتر یکی از اهداف دندانپزشکی ترمیمی میباشد. یافته ها پیشنهاد می کنند که افزودن UDMA جدید باعث خواص مکانیکی برتر در کامپوزیت­های دندانی می شود.
واژه­های کلیدی: خواص مکانیکی، کامپوزیت دندانی، UDMA، Bis-GMA و TEG-DMA
 
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم – با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند- موجود است

👇 تصادفی👇

مباحث توسعه و قانونگذاري در نظام مالي اسلامي 85 صمفهوم بازاریابیبیماریهای مقاربتیردیاب حرفه ای موبایلآموزش گام به گام فتوشاپ به همراه نمونه سوالات (pdf)دانلود فایل آموزش وکالتشیپ فایل آبوهواشناسی استان هرمزگان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه دندانپزشكی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

پایان نامه دندانپزشكی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

دانلود پایان نامه دندانپزشكی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

خرید اینترنتی پایان نامه دندانپزشكی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

👇🏞 تصاویر 🏞