👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

25اسفند روز حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به حلبچه(1366)

ارتباط با ما

دانلود


25اسفند روز حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به حلبچه(1366)
روایت تاریخی جنگ شیمیایی رژیم بعثی عراق علیه ایران
 
اگر چه نخستین نبود، اما به شهادت تاریخ این بارز ترین نمونه از جنایت های شیمیایی در طول حیات بشر بود که این چنین بر سر مردم غیر نظامی ایران فرود می آمد.
سال ها پیش از جنگ هشت ساله ایران و عراق، اروپا، ساعت 5 بعد از ظهر روز 22 آوریل سوزش گاز کلرین را روی پوست خود حس کرد.
شهر «ایپر» در کشور بلژیک نخستین تجربه جهانیان در استفاده از گاز های سمی کشنده بود، جایی که نیروهای آلمانی بمب های خود را بر سر پنچ هزار سربازجبهه متفقین از فرانسوی گرفته تا کانادایی، ریختند و یکی از نقاط تاریک تاریخ را در سال 1915 به نام خود رقم زدند.
بمب هایی که در نتیجه آن 15 هزار مصدوم شیمیایی بر جای ماند و کشته هایی که هرگز فکر نمی کردند با پوست های تاول زده در تابوت فرو خواهند رفت. پس از شهر ایپر در اروپا حالا نوبت آفریقایی ها تا سهم خود را از این گازها شیمیایی ببرند و ایتالیایی اسباب این کار را فراهم کرد. دومین حمله شیمیایی که تاریخ آن را به عنوان لکه ننگی بر دامن اروپاییان ثبت کرده است، حمله ایتالیا به حبشه بود این بار نیز یک کشور ستیزه جو برای در هم شکستن نیرو های مقاومت دست به ابزاری می برد که نتایج آن تا سالیان سال برای کودکان بی گناه آن دیار باقی ماند، کودکانی که شاید در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بودند اما سیاست مداران و سربازان ایتالیایی برای آنها گاز های کشنده شیمیایی را به یادگار گذاشتند.
به هر صورت همین دو جنگ کافی بود تا بشر را از آن چه خود با دست خود ساخته به
 

👇 تصادفی👇

پروژه شبیه سازی ایستگاه گاز و بنزینتصاویر پس زمینه 1محیط های متداول در کشت میکروارگانیسم‌هاگزارش کارآموزی رشته معماری پروژه احداث مجتمع 20 واحدي شركت ساختماني عمار گنبداندازه گیریمجموعه نمونه قراردادهامباني نظري و پیشینه تحقیق تعارضات زناشوییارزیابی عملکرد دستگاه های اجراییپروژه پایگاه داده SQL Server | هتـــــــل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل 25اسفند روز حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به حلبچه(1366)

25اسفند روز حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به حلبچه(1366)

دانلود 25اسفند روز حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به حلبچه(1366)

خرید اینترنتی 25اسفند روز حمله شیمیایی رژیم بعث عراق به حلبچه(1366)

👇🏞 تصاویر 🏞