👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103ص فایل ورد

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103ص فایل ورد
دانلود پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103 ص فایل ورد
 
 
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
مقدمه
بخش اول : پيش درآمد
بخش دوم: واژه شناسي لوث
الف – معناي لغوي لوث
ب – معناي اصطلاحي
بخش سوم: مشروعيت لوث
مبحث اول: احاديث
مبحث دوم: توجيهات عقلاني
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلايل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلايل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلايل ابوحنيفه و ابويوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم : لوث از احكام تأسيسه يا امضايي
فصل دوم : احكام ، آثار و اجراي لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه
مبحث سوم: ديدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث يكي از مواردي است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : كيفيت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا
چند نكته پيرامون كيفيت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرايط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: ديدگاه اهل سنت
مبحث دوم: ديدگاه اماميه و حقوق جزا
بخش پنجم: كميت و توزيع قسامه در صورت وجود لوث
نتيجه گيري
پيوست شماره 1 : مقالات
پيوست شماره 2 : استفتائات
منابع و مآخذ
 
 
مقدمه
الهي اناالفقير في غناي.
فكيف لا اكون فقيراً في فقري
الهي اناالجاهل في علمي.
فكيف لا اكنون جهولاً في جهلي[1].
 
تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضائي كشور پديد آمد سبب شد تا برخي از احكام اسلام كه ساليان متمادي به بوته‌ي فراموشي سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ي آن احكام كه پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامي[3] قسامه يكي از قوانين كيفري است كه در باب قصاص مطرح مي شود و آن بدين صورت است كه پس از انجام جنايت و ثبوت قتل اگر كسي اقرار به قتل نكرد و براي مدعي يا مدعيان، شهود و بينة قابل قبول براي دادگاه نبود كه فرد خاص يا افراد خاصي قاتل باشند در اينجا موضوع «لوث»[4] مطرح مي گردد كه چنانچه شرايط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا مي شود و اگر با هيچكدام از اين طرق قائل مشخص نگردد «ديه» از بيت المال پرداخت خواهد شد[5].
از آنجا كه اين موضوع بحثي است پيچيده و قابل تعمق و اطلاعات محدودي نسبت به آن داشتم تصميم گرفتم آن را مورد تحقيق و تحليل قرار دهم.

👇 تصادفی👇

دانلود كتاب : Cosmology The Origin and Evolution of Cosmic Structureهمه چیز در باره کسب و کارهای خانگیدانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان چهارمحال بختیاریمقاله تعليق اجراي مجازاتکارآفرینی تولید قند کارخانه چنارانتحقیق معماری معاصر ایرانگزارش کارورزی 2، تقویت و بهبود عملکرد عاطفی397-ارزیابی مشخصات مكانیكی بتن سبك حاوی الیاف فولادی صنعتی وبازیافتی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103ص فایل ورد

دانلود پایان نامه با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103ص فایل ورد

دانلود دانلود پایان نامه با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103ص فایل ورد

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه با موضوع لوث در نظام حقوقی ایران 103ص فایل ورد

👇🏞 تصاویر 🏞