👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی حیاط خانه های سنتی در ایجاد حس تعلّق، با تاکید بر ابعاد کالبدی،اجتماعی و احساسی(خانه های سنتی یزد)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی حیاط خانه های سنتی در ایجاد حس تعلّق، با تاکید بر ابعاد کالبدی،اجتماعی و احساسی(خانه های سنتی یزد)
نوع فایل:Word قابل ویرایش
تعداد صفحات:10
سال انتشار:1395
چکیده
امروزه نقش حیاط در خانه ها دستخوش تحول یا به تعبیری کمرنگ شدن آن شده است.حیاط در ساختمان های مسکونی،بستر پیوند ساکنان با طبیعت و محل گذراندان اوقات فراغت و انجام فعالیت های مختلف در فضای باز است.بنابراین توجه بهاین فضا در گونه های مختلف مسکن برای بهبود کیفیت زندگی می تواند ضروری باشد. هدف این پژوهش شناخت عوامل ایجادکننده ی حس تعلق ،به عنوان رابطه ای عاطفی و پر معنا بین شخص و مکان که آن مکان را برای فرد متمایز می کند، در حیاط خانه های سنتی می باشد. در این پژوهش بدنبال پاسخی برای این سوال هستیم که چه چیز موجب پر رنگ بودن نقش حیاط در خانه های سنتیشده است؟بنا به طبیعت حس تعلق و دلبستگی،بخشی از این پژوهش به ابعاد انسانی برآمده از دیدگاه روانشناسان محیط و بخش دیگری از آن به خانه های سنتی و فضاهای آن و نمونه های موردی انتخاب شده از شهر یزد پرداخته شده است.در این راستا ،حستعلق به حیاط خانه ها در سه بعد احساسی،کالبدی و اجتماعی،که از دیدگاه روانشناسان محیط بر آنها تأکید شده ،بررسی گردیدهاست. پس از مطالعات کتابخانه ای ،پیرامون حس تعلق و فضای خانه های سنتی، مطالعات میدانی 02 خانه ی سنتی از شهر یزد صورت گرفت و پرسشنامه در میان این خانه ها توزیع شد.سپس با دسته بندی فعالیت ها و حس افراد در حیاط به ابعاد مختلفحس تعلق،به این نتیجه رسیدیم که حیاط به دلیل ویژگی هایی که دارد،امکاناتی را فراهم می آورد که موجب ایجاد حس دلبستگی در افراد و بدنبال آن اساسی شدن نقش حیاط خانه ها در زندگی ساکنین آن می شود
واژگان کلیدی
حس تعلق،حیاط خانه های سنتی، خانه های سنتی،یزد

👇 تصادفی👇

راهنمای تصویری و گام به گام ایجاد محصول در سایت فایل سل(مثل همین فروشگاه)خوشنویسی نوین - قدردانماجرای من در سرزمين وارونهدانلود اپلیکیشن فارسی و محبوب زیب اینفو اندرویدنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه - فلسفه مشاء 2 دو کد درس: 1220313نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - بازاریابی بین الملل کد درس: 1218079-1218145مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصميم‌گيري استراتژيک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی حیاط خانه های سنتی در ایجاد حس تعلّق، با تاکید بر ابعاد کالبدی،اجتماعی و احساسی(خانه های سنتی یزد)

بررسی حیاط خانه های سنتی در ایجاد حس تعلّق، با تاکید بر ابعاد کالبدی،اجتماعی و احساسی(خانه های سنتی یزد)

دانلود بررسی حیاط خانه های سنتی در ایجاد حس تعلّق، با تاکید بر ابعاد کالبدی،اجتماعی و احساسی(خانه های سنتی یزد)

خرید اینترنتی بررسی حیاط خانه های سنتی در ایجاد حس تعلّق، با تاکید بر ابعاد کالبدی،اجتماعی و احساسی(خانه های سنتی یزد)

👇🏞 تصاویر 🏞