👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودتراکتورها
تراکتور ها پر مصرف ترين ماشين ها در تمام مزارع هستند و بيشتر از هر عامل ديگري باعث صدمات کشنده در مزارع مي شوند . گردش تراکتور و حرکت محور آن باعث بيشترين حوادث کشنده در کشاورزي مي گردد.
دلايل ايجاد چنين تصادفاتي عبارتند از:
شاخه ها- مجراهاي آب- سوراخ ها يا کنده هاي درخت
هدايت تراکتور در سطوح لغزنده- حمل بارهاي سنگين- دور زدن با سرعت بالا- تکان هاي نا مناسب از دست دادن کنترل در اثر کشيدن بار به دنبال تراکتور يا تصا دفات در خيابان.
مهمترين راه براي پيشگيري از ايجاد تصادفات با تراکتور اين است که هر تراکتور يک ساختار حفاظتي داشته باشد(ROPS) و کمربند ايمني محفظه بسته شود.
سقوط از روي تراکتور ها دومين دليل ايجاد تصادفات است. بسياري از مصدومين کودکان هستند.ناظريني که ديدن آنها براي اپراتور مشکل است نيز در خطر هستند.به همين دليل نبايد به هيچ شخصي جز اپراتور اجازه سوار شدن روي تراکتور را داد. آگاهي از موقعيت تمامي ناظرين و دور نگه داشتن کودکان از محل هاي کار نيز بايد رعايت شود. تراکتور ها و ساير ماشين آلات کاربردي در کشاورزي هميشه بايد مجهز به چراغ ها وابزار روشنايي مناسب باشند.
حيوانات
حيوانات بزرگ مزرعه مسئول ايجاد بسياري از صدمات در مزارع پرورش حيوانات وتوليد لبنيات مي شوند.گاوهاي نر مي توانند ناگهان به يک شخص حمله کنند و باعث جراحات کشنده اي شوند.بنابراين هرگز نبايد به آنها اعتماد کرد.حيواناتي که تازه وضع حمل کرده اند نيز قويا از کودک جوان خود دفاع مي کنند چنين حيواناتي حتي اگر بسته شده باشند نيز مي توانند به راحتي خود را رها کنند.محل نگه داري حيوانات بايد طوري طراحي شده باشد که کمترين فرصت را براي صدمه زدن به آنان بدهد.
انبارها
ساختمان انبار هايي مثل انبار دانه واگن هاي حمل دانه سيلو ها و مخازن کود ها نيز مي توانند باعث ايجاد حادثه شوند.هيچ شخصي نبايد در حين تخليه بار در انبار دانه وارد شود.خروج دانه ها به سمت پايين ممکن است باعث کشيده شدن شخص به سمت پايين شود.حرکت دانه ها به سمت پايين مي تواند باعث اغفال و خفه شدن کودکان شود.خطر اصلي سيلو ها به دليل گاز سيلو است که از دي اکسيد نيتروژن ساخته شده است.گاز سيلو به شدت شش و ريه را مي سوزاند و باعث انباشته شدن سيال مرگباري در سيلوها مي گردد. گاز سيلو سنگينتر از هوا مي باشد بنابراين مي تواند جايگزين اکسيژن شده و به جاي آن تنفس شود.
حداقل دو تا سه هفته بعد از پر شدن سيلو ها نبايد اجازه ورود به آن داده شود. اين زمان مصادف است با تشکيل حداکثر مقدار گاز سيلو.سيلو ها بايد قبل از ورود تهويه گردند.بسياري از سيلو ها بدون منفذ طراحي شده اند به همين دليل اکسيژن در آنها بسيار کم است. در يک چنين سيلو هايي نبايد بدون ذخيره هوا يا تهويه کامل سيلو وارد شد.
انبار کودها نيز در اثر تجزيه کودها گازهايي ايجاد مي کنند.سولفيد هيدروژن دي اکسيد کربن آمونياک و گاز متان از ترکيبات اوليه تشکيل دهنده اين گازها هستند.سولفيد هيدروژن گازي با سميت بالا است . دي اکسيد کربن خفه کننده و آمونياک نيز تحريک کننده و سوزش آور مي باشد.متان مي تواند باعث انفجار گردد.سولفيد هيدروژن و دي اکسيد کربن سنگين تر از هوا هستند و در انبار ذخيره کود در قسمت پايين قرار مي گيرند. بدون ماسک هاي تنفسي نبايد هرگز وارد انبار ذخيره کود شد. بهم زدن کودها نيز باعث جايگزيني گازها شده و براي انسان و حيوان به شدت خطرناک است.انبار کودها بايد در مقابل ورود تصادفي يا غير مجاز افراد کاملا ايمن و حفاظت شده باشد.
مواد شيميايي
مواد شيميايي زيادي ممکن است در مزرعه استفاده شود.بسته به نوع عمليات اجرايي آنها اين مهم است که دستورالعمل استفاده از آنها( MSDS(Material safety data sheet را مطالعه کنيد.اين برگه خطرات احتمالي ناشي از مصرف اين مواد و ساير اطلاعات مهم مثل نحوه حمل ونقل و دفع آنها را درخود دارد.از قرار گرفتن در معرض موادشيميايي به شکل حاد(شديد- يکبار) و مزمن (مداوم-مدت زمان زياد) بايد اجتناب شود.قرار گرفتن در معرض آفت کش ها به شکل حاد مي تواند منجر به مسموميت هاي کشنده و شديد گردد. بلعيدن تصادفي تميز کننده هاي خط لوله ها و کانال ها توسط بچه ها منجر به سوختگي و مسموميت مي گردد.جريان هواي حاوي انيدراز آمونياک مي تواند باعث کوري گردد.تماس با مواد شيميايي و آفتکش ها ريسک سرطان را بالا مي برد.تماس با مواد شيميايي از طريق بلعيدن(خوردن توسط دست آلوده) تنفس تماس پوستي و تماس از طريق چشم است.وجود ابزارهاي محافظتي شخصي شامل دستکش ماسک لباس مناسب و....در موقع تماس با مواد شيميايي مهم است.انبار مناسب براي ذخيره مواد شيميايي و مراحل دفع آنها بايد با دقت کافي صورت بگيرد تا ازصدمه به کودکان و افراد غير مجاز ومحيط زيست جلوگيري شود.
صدمات تنفسي
علاوه بر خطرات تنفسي وابسته به مواد شيميايي گازهاي حاصل از کود و سيلو خطرات تنفسي ديگري نيز ممکن است در يک مزرعه وجود داشته باشد.قرار گرفتن در معرض کپکها در سيلو يا غبار دانه ها مي تواند منجر به بيماري هاي تنفسي کوتاه مدت مثل Organic Dust Toxic Syndrome شود. گرد و غبار حاصل از دانه ها در انبار غله باعث برونشيت يا مشکلات تنفسي مي شود.گرد وغبار و يا ساير ذرات ريزي که در ساختمان مخصوص حيوانات مزرعه وجود دارد باعث ايجاد بيماري هاي تنفسي متعددي مي شود.تهويه مناسب و داشتن ابزارهاي حفاظتي مناسب جزو حداقل کارها ي لازم براي جلوگيري از اين گونه صدمات است.
 

👇 تصادفی👇

تجزیه تحلیل سیستم آژانس هواپیمایی با نرم افزار visioهیستوگرام سه بعدیبررسی پایداری یک سیستم توزیع نامتعادل با تولید پراکندهبهبود راندمان نيروگاه به كمك آناليز اكسرژيمقاله بررسی قراردادهای اسلامیAtaOllahe Gilaniنمایشنامهدانلود کتابی با داستانهای واقعی و جذاب انگلیسیThe Role of Power in Discourse Analysisبررسی روش اجرای ژئوممبرین در دیوار آببند سد گتوند علیا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞