👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودانواع حافظه به هر وسیله که توانایی نگهداري اطلاعات را داشته باشد، حافظه می گویند. حافظه یکی از قسمت هاي ضروري و اساسی یک رایانه به شمار می رود. همان طور که انسان براي نگهداري اطلاعات مورد نیاز خودعلاوه بر حافظه درونی خویش از ابزارهاي مختلف دیگري همانند کاغذ، تخته سیاه، نوار ضبط صوت، نوارویدیو و ... استفاده می کند رایانه هم می تواند از انواع مختلف حافظه استفاده می کنند. به طور کلی دو نوع حافظه داریم : 1- حافظه ((اصلی)) که به آن ((حافظه اولیه)) و ((درونی)) می گویند . 2- حافظه ((جانبی)) که به آن ((حافظه ثانویه)) و ((کمکی)) می گویند .الف ) حافظه اصلی :کلیه دستورالعمل ها و داده ها، براي این که مورد اجرا و پردازش قرارگیرند اول بایدبه حافظه اصلی رایانه منتقل گردند و نتایج پردازش نیز به آنجا فرستاده شود. حافظه اصلی رایانه از جنس نیمه هادي ( الکترونیکی ) است و در نتیجه، سرعت دسترسی به اطلاعات موجود در آنها در مقایسه با انواع دیگر(RAM ،ROM) حافظه بالاست و قیمت آن نیز گرانتر است. حافظه هاي اصلی نیز به دو دسته تبدیل می شوندمعمولا اطلاعات موجود در این نوع حافظه را تغییر نمیدهد، بلکه فقط ROM) Cpu ) . حافظه فقط خواندنی می تواند آن را بخواند. هنگام خاموش شدن نیز این اطلاعات اطلاعات از بین نمی رود و ثابت می ماند. برنامهکه وظیفه آزمایش و راه اندازي قسمت هاي مختلف رایانه را به هنگام روشن شدن سیستم برعهده دارد BIOSدر این نوع حافظه قرار داده می شود. حافظه هاي فقط خواندنی انواع مختلفی دارند :در این نوع حافظه فقط خواندنی، داده ها و دستورالعمل ها را می توانیم روي آن فقط یک بار به : PROMذخیره کنیم اما بعد از آن قابل تغییر نیستند . PROM Programmer وسیله
و.. با تخفیف ویژه

👇 تصادفی👇

تاثیر اینترنت و تلفن همراه بر سلامت روانی دانش آموزان421-تحلیل پاسخ لرزه ای غیر خطی میدان آزاد خاك با استفاده از روش تركیبی فركانسی-زمان (HFTD)دانلودتحقیق رله هاعکسهای زیبای ورزشیارائه مدل سرعت لرزه ای ناحیه ای در سازندهای منتخب دوران کرتاسه (گورپی، ایلام - سروک و کژدمی) در منطقه خلیج فارس جهت توصیف دقیق تر مخازن هیدروکربوریکاملترین بانک شماره تلفن همراه اول و ایرانسل به تفکیک شهرها و مشاغلسلفی گرفتن با ماسک های جذاب و طبیعیدانلود بسته کامل مدار فرمانکارآموزی حسابداری شهرداری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞