👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق هوش هیجانی

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق هوش هیجانی
عنوان تحقیق: هوش هیجانی
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 18
قسمتی از متن:
در واقع توفيق سازمانها مستقيماً به استفاده مؤثر از منابع انساني بستگي دارد. (حقيقي و ديگران، 1380). «رهبري» به عنوان يك كاركرد اجتماعي مهم، ميانجي بين اين دو يعني «مديريت» و «منابع انساني» است.
«رهبري»3 هنر مديريت است (دويتري4، 1984) به نحوي كه رهبري اثر بخش مي تواند در افراد كه به منظور تعيين و تحقق هدفها نفوذ كند و حس وفاداري وهمكاري همراه با احترام در آنها به وجود آورد. (دويتري، 1984 ترجمه ميرسپاسي ص 337). از سوي ديگر توانايي نفوذ در ديگران به وسيله قدرت بوجود مي آيد. (هرسي و بلانچارد5، ترجمه كبيري ص228).
پس قدرت به عنوان پديده اجتناب ناپذير ويژگي اساسي نقش مديراست كه اثر بخشي6 او را در سازمان فراهم مي سازد. قدرت در سازمان خود به خود پديد نمي آيد، بلكه سرچشمه هايي دارد كه هر يك در نوع رهبري مدیر اثر مي گذارد. 
فهرست مطالب:
هوش هیجانی.. 1
مقدمه. 1
بيان مسأله. 4
تحققيات انجام شده در زمينه هوش هيجاني در ايران. 8
مرور پیشینه هوش هیجانی در خارج. 9
اهميت و ضرورت.. 10
اهداف پژوهش... 11
اهداف اصلي:11
اهداف فرعي:11
سوالات تحقيق. 11
سوالات اصلي:11
1- در ابعاد مختلف هوش هيجاني وضعيت مديران نمونه تحقيق چگونه است؟. 11
2- اولويت منابع قدرت مديران نمونه تحقيق چگونه است؟. 11
سوالات فرعی:11
2- آیا در ابعاد مختلف منابع قدرت مديران زن و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد؟. 11
روش تحقيق. 13
جامعه آماري.. 13
حجم نمونه وروش نمونه گيري.. 13
ابزار تحقيق. 13
روش تجزيه وتحليل داده ها:14
منابع فارسي:15
5- ساعتچي، محمود: روانشناسي كار، چاپ سوم، تهران: نشر ويرايش، 1381.15
منابع انگليسي:16

👇 تصادفی👇

دیکشنری آلمانی به فارسیاقدام پژوهی پچگونه توانستم وضعيت درسي و انضباطي دانش آموزم را بهبود بخشمHandbook Of Paper And Paperboard Packaging Technologyبغض های نهفتهپروژه شیر آب pipe_valveپاورپوینت مرمت و احیای خانه بدیع الصنایع اصفهانپروژه بررسی عدم استقبال سوادآموزان از کلاس های نهضت سوادآموزیتوزیع منابع در شبکه گرید محاسباتی با رویکرد افزایش خدماتپاورپوینت شنا با عنوان (پاي كرال سينه)مقایسه خواص اپتیکی نقاط کوانتومی کروی در مدل‌های مختلف پتانسیل محدودکننده word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق هوش هیجانی

تحقیق هوش هیجانی

دانلود تحقیق هوش هیجانی

خرید اینترنتی تحقیق هوش هیجانی

👇🏞 تصاویر 🏞