👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی خانه موسیقی عباس‌آباد تهران با نگاه به موسیقی کلاسیک و روانشناسي محيط»

ارتباط با ما

دانلود


رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی خانه موسیقی عباس‌آباد تهران با نگاه به موسیقی کلاسیک و روانشناسي محيط»
این رساله توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 223 صفحه تنظمیم شده و دارای 92 منبع است. متن مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده و برای ارائه رساله کارشناسی ارشد معماری مناسب می‌باشد.
 
فایل قابل ویرایش رساله به صورت word با فهرست کامل مطالب، جداول، تصاویر، نقشه‌ها و نمودارها ارائه شده است.
  
می‌توانید اطلاعات تکمیلی راجع به این رساله را از طریق فایل رایگان زیر دریافت نمایید:
 لینک دانلود اطلاعات اولیه رساله «طراحی خانه موسیقی عباس‌آباد تهران با نگاه به موسیقی کلاسیک و روانشناسي محيط»
 
چکیده:
در هنر همواره رابطه‌ای ژرف میان موسیقی و معماری وجود داشته است. اما مدرنتیه باعت ایجاد تغییرات جدی در نوع ارتباط این دو حوزه شد. در دوران پیش از مدرن، یک مفهوم مشخص و واحد(مانند انسان، پویایی، تزئینات و...)وجود داشته است که منبع الهام هنرمند می‌شده است. در دوران پس از مدرن در این ساختار تغییراتی ایجاد شد به طوری که امروز، عدم وجود یک محوریت مشخص، وجود مفاهیم متعدد و تعدد پیام‌ها در این حوزه مشهود است.
معماري و موسيقي به عنوان تجلي بخش‌هايي از روحِ آدمي، داراي جلوه‌هاي مشابهي هستند. هر چند موسيقي با شنوايي و معماري با بينايي بيشتر نمود مي‌يابد ولي هر دو هنر از وجوه مشابه فراواني بهره برده‌اند. امروزه دیدگاه‌های نوینی در تفسیر پدیده‌های هنری وجود دارد که میان دنیای عینی و ذهنی خط و مرز قطعی نمی‌کشد و کمیت‌ها را بدون کیفیت‌ها در نظر نمی‌گیرد. با استفاده از این نگرش، معماری و موسیقی از لحاظ خاستگاه‌های اولیه، بنیان‌های نظری، مفاهیم و... دارای مشابهت‌های بسیاری هستند.
هدف این پژوهش بازشناسی ارتباط موسیقی و معماری در دوره‌های مختلف و استخراج الگوهای کالبدیِ قابل استفاده در معماری امروز است. دستیابی به این هدف با شناساییِ وجوه تشابه معماری و موسیقی در مبانی نظری، سپس تحلیل این وجوه در هنر کلاسیک با مطالعه‌ای تاریخی صورت گرفته است. در این رساله خلق فضای معمارانه با شناسایی خصوصیات مختلف و محورهای اساسی موسیقی و معماری کلاسیک همچون انسان و درک او از فضا، القای پویایی در فضا، استفاده از الگوهای کهن و بیان احساسات صورت گرفته است. در تبلور ایده‌های معماری می‌توان شاهد جنبه‌های عملی مفاهمه میان موسیقی و معماری بود. در این طرح تلاش شده تا فضاهای اصلی و جانبی معماری علیرغم تمایز فرمی در کلیتی یکپارچه، انگاره‌ای معمارانه از مفاهیم مورد مطالعه ارائه دهند.
 
 
فهرست مطالب:
 
فصل1: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت موضوع 4
1-4- روش پژوهش و کلیات طراحی 6
1-5- اهداف پژوهش 7
1-6- پیشینه پژوهش 8
 
فصل2: مبـانی نظـری 10
2-1- مقدمه 11
2-2- چیستی موسیقی 12
2-2-1- انواع موسیقی 13
2-2-2- واژه موسیقی 14
2-3- مشخصههای صوت از نظر موسیقیایی 16
2-3-1- الفبای موسیقی 16
2-3-2- اصول موسیقی 16
2-3-2-1- ملودی 16
2-3-2-2- ریتم16
2-3-2-3- هارمونی 17
2-4- مفاهیم عمومی موسیقی 18
2-5- موسیقی ایرانی 22
2-5-1- تاریخ موسیقی ایران 22
2-6- موسیقی و رفتار 26
2-6-1- روانشناسی موسیقی 26
2-6-2- موسیقی درمانی27
2-6-3- جامعه شناسی موسیقی 30
 2-7- رفتارشناسی و روانشناسی محیطی 33
2-7-1- تاریخچه اجمالی رفتارشناسی 35
2-7-2- روابط میان رفتار انسانی و محیط ساخته شده 36
2-7-2- 1- رویکرد جبری 36
2-7-2- 2- رویکرد امکان‌گرا 37
2-7-2- 3- رویکرد احتمال‌گرا 37
2-8- ارتباط دوسویه موسیقی و معماری 39
2-8-1- مفاهیم مشترک موسیقی و معماری 40
2-9- پیوند میان فضای موسیقی و معماریِ غرب 42
2-9-1- مفهوم "فضای معماری" در دوران پیش از مدرن و پس از مدرن 45
2-9-1-1- تعریف "فضای معماری" 45
2-9-1-2- سیر تحول مفهوم "فضای معماری" از پیش از مدرن تا پس از مدرن 46
2-9-2- مفهوم "فضای موسیقی" در دوران پیش از مدرن و پساز مدرن 51
2-9-2-1- تعریف "فضای موسیقی" 51
2-9-2-2- سیر تحول مفهوم "فضای موسیقی" از پیش از مدرن تا پس از مدرن 51
2-9-3- رابطۀ فضای موسیقی و معماری در غرب 54
2-9-4- دلایل ایجاد تغییر در ساختار مفهوم مشترک فضای موسیقی و معماری در دوران پس از مدرن 56
2-10- جمع بندی 58
 
فصل3: تحلیل آثار موسیقی و الگوهای معماری 59
3-1- مقدمه 60
3-2 تحلیل پنج اثر موسیقیِ برنامهای با موضوع معماری 61
3-2-1- پیش‌درآمد 61
3-2-2- خرابههای آتن؛ اثر لودويک وان بتهوون 62
3-2-3- سوئيت مناظر قفقاز(توصيف مسجد قفقازی)؛ اثرايوليتف ايوانف 64
3-2-4- شبی در با غهای اسپانيا اثر مانوئل دفايا 64
3-2-5- پرده‌های نگارخانه(بخش پايانی: تابلوی دروازه كيف) اثر موسورگسكی 66
3-3- بررسی نمونه‌های مشابه معماری 69
3-3-1- خانه موسیقی Casa da Mu’sica- پورتو، پرتغال 69
3-3-2- سالن کنسرت والت دیسنی 73
3-3-3- سالن کنسرت فیلارمونیک برلین79
3-3-4- خانه اپرای اسلو، نروژ 83
3-3-5- موزه آلات موسيقي، فونيكس- ايالت متحده امريكا 87
3-3-6- موزه تجربه موسيقي سياتل، كاليفرنيا 91
3-3-7- مرکز اقتدار برای هنرهای نمایشی، دانشگاه میشیگان 94
 
فصل4: استانداردهای طراحی و برنامه فیزیکی 96
4-1- مقدمه 97
4-2- استاندارها و ضوابط طراحی معماری98
4-2-1- سالن نمایش واجتماعات98
4-2-1-1- سالن تماشا– سقفها 98
4-2-1-2- سطح سالن نمايش 99
4-2-1-3- ميزان سطح لازم در قسمت هاي مختلف يك سالن اجتماع و نمایش: (سرانه) 99
4-2-1-4- حجم و شکل سالن نمايش 99
4-2-1-5- زواياي مطلوب براي سالن نمايش 101
4-2-1-6- شيب سالن 104
4-2-1-7- صندلي 105
4-2-1-8- ورودي و خروجي 107
4-2-1-9- وروديهاي سالن نمايش 108
4-2-1-10- خروجيهاي سالن نمايش 109
4-2-1-11- خروجي اضطراري 110
4-2-1-12- راهرو ها سالن نمايش 111
4-2-1-13- پيش ورودي و ورودی 112
4-2-1-14- سالن انتظار 113
4-2-1-15- فضاهای خدماتی پشت سن 113
4-2-1-16- رختكن‌ها و انبار 114
4-2-2- سالن كنفرانس 115
4-2-2-1- فضاها و عناصر ارتباطي 116
4-2-3- كتابخانه 116
4-2-3-1- قفسه هاي كتاب 117
4-2-4- فضاي مطالعه 119
4-2-5- فضاي كار اداري120
4-2-6- سرويس‌هاي بهداشتي 121
4-2-7- پله 122
4-2-8- سالن نمايشگاه 123
4-2-9- عرصه نگهداري و مرمت125
4-2-10- فضاهاي آموزشي 126
4-2-10- 1- كلاسهاي درس 126
4-2-11- اتاق هاي انفرادي 127
4-2-12- پــاركينگ ها128
4-2-13- استوديوي ضبط 129
4-2-13-1- كنترل نور و صدا 129
4-3- برنامه‌ریزی فیزیکی طرح 130
4-3-1- فضاهای اداری، آموزشی130
4-3-2- فضاهای فنی و پشتیبانی133
4-3-2- فضاهای عمومی135
 
فصل5: سازه، مصالح و تاسیسات 140
5-1- مقدمه 141
5-2- مطالعات سازه 142
5-2-1- هزينه ساختمان142
5-2-2- رفتار سازه‌اي 142
5-2-3- سازگاری با طبیعت 144
5-2-4- نوع مصالح 144
5-2-5- زیبایی سازه‌ای 144
5-2-6- تکنیک‌‌ها‌ی اجرایی و تجربیات ساخت 144
 5-3- انواع سیستم‌‌ها‌ی ساختمانی 145
5-3-1- سازه فضاكار 146
5-3-1-1- سازه‌‌ها‌‌ي فضا كار شبك‌ها‌ي 147
5-3-1-2- چليك‌‌ها‌ 148
5-3-1-3- گنبد‌ها‌ 149
5-3-2- سیستم سازه با عملکرد برداری 150
5-3-3- سازه‌های بتنی پیش تنیده 151
5-3-3- 1- روش‌های پیش تنیدگی 152
5-3-4- سازه‌های کوبیاکس 153
5-3-4-1- الزامات طراحی و اجرا برای سیستم سقف کوبیاکس 155
5-4- مصالح 156
5-4-1- پوشانه‌‌ها‌ 156
5-4-1-1- پوشانه‌‌ها‌‌ي فلزي 156
5-4-1-2- پوشانه‌‌ها‌ي شفاف 157
5-4-1-3- پوشانه‌‌ها‌ي پاشامي 157
5-4-1-4- پوشانه‌‌ها‌سی سياه 158
5-4-1-5- پوشانه كف 158
5-5- سیستم‌‌ها‌ی تاسیسات مکانیکی 160
5-5-1- سيستم تأسيسات حرارتي و تهويه 160
5-5-2- الزامات گرمـــايشي 160
5-5-2- 1- كمينه كردن تبادل گرما 161
5-5-2-2- دمـــا 162
5-5-3- سيستم‌‌ها‌‌ي توزيع گـرما162
5-5-4- تهــويه163
5-5-4-1- شرايط تهويه164
5-5-4-2- احســاس عدم آســايش 164
5-5-4-3- ميــزان تهويه 165
5-5-4-4- سيستم‌‌ها‌‌ي تهـــويه165
 5-6- سيستم تأسيسات الکتریکی 167
5-6-1- تعيين ميزان مصرف 167
5-6-2- تأمين نيرو 167
5-7- سيستم روشنــايي 169
5-7-1- روشنـــايي عمومي 169
5-7-2- روشــنايي مناطق فرعي170
5-8- سيستم‌‌ها‌‌ي ويــژه171
5-8-1- پخش تلويزيوني171
5-8-2- سيستم اعلام حريق 171
5-8-3- سيستم پخش صــدا 172
5-8-4- سيستم تلفن 173
5-8-5- سيستم اينتركام 173
5-8-6- سيستم اتصال زمين حفاظتي 173
5-9- سيستم‌‌ها‌‌ي صوتی و آکوستیک 174
5-9-1- سالن‌‌ها‌ی کنسرت و اجرای موسیقی 175
5-9-2- کاربری‌‌ها‌ی عمومی 176
5-9-3- نويز‌ها‌ي محيط‌‌ها‌ي بيروني 176
5-9-4- استودیو‌ها‌ی ضبط صدا 176
5-9-5- سیستم‌‌ها‌‌‌ی صوتی 177
 
فصل6: معرفی سایت پروژه 178
6-1- مقدمه 179
6-2- محدوده طراحی 180
6-2-1- ویژگیهای اقلیمی تهران180
6-2-1-1- درجه حرارت181
6-2-1-2- رطوبت و بارندگی 182
6-2-1-3- باد 182
6-2-1-4- پوشش گیاهی 183
6-2-1-5- وضعیت قرار گیری و مصالح ساختمان183
6-2-2- اراضی عباس‌آباد(محدده سایت طراحی) 186
6-2-2-1- معرفی سایت و دلایل انتخاب آن 188
6-2-2-2- ویژگیهای نمادین و توان نمادین اراضی عباس آباد 189
6-2-2-3- موقعیت سایت و همجواری‌ها 190
6-2-2-4- هندسه سایت 191
6-2-2-5- ارتباطات و دسترسی‌ها 192
6-2-2-6- موقعیت سایت در طرح‌های توسعه شهری 193
6-3-ضوابط و مقررات اجرائی طرح جامع اراضی عباس آباد 194
6-3-1- ضوابط مربوط به احداث ساختمان 194
6-3-2- ضوابط مربوط به دسترسی های مجاز کاربریهای مختلف 195
6-3-3- ضوابط مربوط به پارکینگ 196
6-3-4- ضوابط مربوط به احداث بالکن، نورگیرها و بازشوها 197
6-3-5- ضوابط مربوط به بهسازی سیمای شهری 197
6-3-6- ضوابط متفرقه 198
منابع: 200

👇 تصادفی👇

كار‎آموزي درتعميرگاه مجاز هيونداسوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- ادیان و عرفان-متون عرفانی فارسی 1 یک کد درس: 1220148نقش گردش و گردشگری در تربيت كودكاندانلود نرم افزار اندرویدیDumpsterمجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت حرفه ای نمایشگاه و اتوگالری ماشین (سری اول 6 طرح)پاور پوینت اینترنت اشیا تکامل یا انقلابتوليد داروهـاي گياهـي (پماد كاپسي‌كوم و قرص آنتوم )دانلود مقاله بازاریابی بین الملل با فرمت ورد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی خانه موسیقی عباس‌آباد تهران با نگاه به موسیقی کلاسیک و روانشناسي محيط»

رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی خانه موسیقی عباس‌آباد تهران با نگاه به موسیقی کلاسیک و روانشناسي محيط»

دانلود رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی خانه موسیقی عباس‌آباد تهران با نگاه به موسیقی کلاسیک و روانشناسي محيط»

خرید اینترنتی رساله پایان‌نامه ارشد معماری با عنوان «طراحی خانه موسیقی عباس‌آباد تهران با نگاه به موسیقی کلاسیک و روانشناسي محيط»

👇🏞 تصاویر 🏞