👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 66
شرح مختصر:
افسردگی یکی از اختلالات روانی است که بین کودکان و نوجوانان نیز شایع است. تشخیص افسردگی در کودکان و نوجوانان موضوعی بالنسبه تازه است.
طبق نظریه فروید و پیروان او، افسردگی مربوط است به کشمکش های وجدان اخلاقی (سوپرایگوی[1]) رشد یافته و چون طبق نظریه آنها رشد ایگو تا نوجوانی کامل نیست، افسردگی واقعی در کودکان نمی تواند وجود داشته باشد.
چون کودکان همواره در حال رشد و تغییرات بدنی و روانی هستند ارزیابی مفهوم یا اثرات درازمدت رفتارهای افسردگی و سایر مسائل رفتاری مشکل است.
اکنون این توافق بالنسبه کلی وجود دارد که کودکان نیز ممکن ست مانند بزرگسالان افسرده شوند اکثر متخصصان بالینی نیز موافق اند که نشانه های افسردگی در گروههای سنی تغییر می کند. فرد 6 تا 8 ساله افسرده احساس غم، بیچاره گی و شاید ناامیدی می کند. خصوصیات فرد افسرده، 8 تا 15 ساله عبارت اند از افکار منفی دربارة اعتماد به نفس و فرد 13 تا 15 ساله می تواند به عنوان کسی که احساس گناه می کند توصیف شود (آزاد، 1374).
پژهشگران به رابطه بین افسردگی و عوامل زیستی، شناختی، اجتماعی و ... پی برده اند و یکی از مهمترین اینها رابطه بین خانواده و افسردگی فرزندان می باشد. خانواده نهادی است که همه ِ نهادهای دیگر با آن ارتباط دارد و به حق شایسته است که بیش از اینها درباره ی خانواده تحقیق کنیم.
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرها
فصــل دوم
«گسترۀ نظری مسئله مورد بررسی» و «سوابق پژوهش»
سابقه پژوهش
اهمیّت خانواده و ازدواج
عناصر و اهداف ازدواج
عامل اجتماعی ازدواج
عامل اقتصادی ازدواج
عامل جنسی ازدواج
عامل زیستی ازدواج
عامل روانی ازدواج
رضایت زناشویی
عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی
مسائل اقتصادی و اجتماعی
مسائل ارزشی، عقیدتی و مذهبی
علل نارضایتی از زناشویی
تغییرات رضایت از زناشویی در طول زمان
تأثیر رضایت زناشویی در کودکان
انواع خانواده
افسردگی
تعریف افسردگی
افسردگی نوجوانی
همه گیر شناسی
سبب شناسی
افسردگی کودکی و نوجوانی : مدل خانوادگی مناسب
فصـــل سوم
«طرح کلی پژوهش»
روشهای اجرایی طرح
جامعه آماری
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان
روش اجرای پژوهش
فصـــل چهارم
« ارائه نتایج و تحلیلهای کمّی»
یافته های پژوهش
توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها
فصــل پنجم
« تحلیل نهایی و نتیجه گیری»
فرضیه های پژوهش بر اساس تحلیل داده ها
محدودیتها
پیشنهادات
منابع
پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان
پرسشنامه رضایت از زناشویی والدین ENRICH

👇 تصادفی👇

ساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشوییپردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آندانلود لایه shapefile آبراهه های استان تهرانتمرینات کششی و PNFتوسعه فردی و سازمانی در زمینه تغییرات اقتصادی و تکنولوژی درآموزش و پرورش ‎دانلود پاورپوینت معماری هندوستاندانلود پاورپوینت اندازه گيری طولی کولیسشادمانه کردن تنهایی - دریک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان

بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان

دانلود بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین رضایت زناشویی والدین و افسردگی فرزندان

👇🏞 تصاویر 🏞