👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تجزیه ،تحلیل،طراحی ، مدلسازی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

ارتباط با ما

دانلود


تجزیه ،تحلیل،طراحی ، مدلسازی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباط با مشتری CRM
پروژه تجزیه ،تحلیل،طراحی ، مدلسازی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباط با مشتری CRM یک پژوهش مفید در زمینه تحلیل نرم افزاری و طراحی میباشد و در 6 فصل تنظیم شده است.این پایان نامه با معرفی نرم افزارCRM و سپس طی تمامی مراحل پیاده سازی نرم افزار انجام شده و از مستدات پروژه تصویر موجود است.شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 188صفحه برای رشته کامپیوتر در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته ٔ یادآوری است که پروژه از ابتدا تا آخر ویرایش وتنظیم , فهرست گذاری  کامل شده وآماده تحویل است. 
چکیده
هدف کلی از انجام این پروژه اشنایی با مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری و پیاده سازی یک سیستم نرم‌افزاری برای آن می باشد. در این پروژه ابتدا به بررسی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پرداخته می شود. CRM یک راه حل جامع برای شناسایی ،جذب و حفظ مشتریان می باشد.در واقع مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM یک استراتژی تجاری برای انتخاب و مدیریت ارتباطات موثر با مشتری برای سود اوری بیشتر است.در CRM نیاز به دیدگاه عملی مشتری محوری و فرهنگی است که موجب پشتیبانی از بازاریابی موثر یا به قولی جنگ بازاریابی و فرایند های فروش و خدمات می گردد.نرم افزارها و سیستم های CRM موجب مدیریت موثر ارتباط مشتری می شوند.CRM در عمل نشان می دهد که سازمانی که از این فن اوری استفاده می کند دارای رهبری ،استراتژی و فرهنگ درستی است.CRM به تغییر در فرایند ها ،سیستم ها و فرهنگ یک سازمان نیاز دارد تا از محصول محوری به مشتری محور روی اورد. در فاز دوم یک سیستم با عنوان نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی ،که زیر مجموعه ای از یک سیستم CRM می باشد مورد تجزیه ،تحلیل ،طراحی و پیاده سازی قرار گرفته است. در این فاز پیش از اینکه نرم افزار طراحی و پیاده سازی شود با استفاده از نرم افزار Rational Rose 2003 نمودارهایactor ، use case،Sequence،collaboration،class و state diagram در قسمت تجزیه و تحلیل شناسایی و رسم شدند و پایگاه داده نرم افزار (در فصل اخر این مجموعه نشان داده شده است) با SQL server 2000 طراحی گردید. سپس همان طوری که در فصل دوم این مجموعه نیز مطالعه خواهید نمود روش های طراحی و مهندسی بخش ها(یا واحدهای) پروژه قرار داده شده که در این فصل با الهام از کتب مهندسی نرم افزار ابتدا به بررسی فرایند مهندسی نرم افزار استفاده شده در پروژه، برنامه ریزی و زمان بندی پروژه ، مهندسی خواسته ها و طراحی واسط کاربر پرداخته شد ،سپس در نهایت نرم افزار تحت وب ان با استفاده از تکنولوژی ASP.net2.0 با زبان VB.net پیاده سازی شد.  
واژه های کلیدی:
مدیریت ارتباط با مشتری ، برنامه تحت وب ، CRM ، مشتری مداری ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ،پایگاه داده ، وب ، مدیریت ، تحلیل نرم افزار، UML ،زبان مدلسازی ، نرم افزار، Asp.Net ، Sql Server .
فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول
آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری
1-1- مقدمه. 4
1-2- تعریف CRM... 4
1-3- سایر تعاریف CRM... 5
1-4- برخی از دستاوردهای کلی CRM... 6
1- 5- موضوعات مورد بحث در CRM... 7
1-5-1مشتری.. 7
1-5-2 ارتباط.. 7
1-5-2 مدیریت.. 7
1- 6- تاریخچه CRM... 7
1-7- مزایای استفاده از سیستم CRM... 8
1-8- ضرورت به کارگیری CRM... 9
1-9- هدف از پیاده سازی CRM... 9
1-9-1 این رویداد چگونه اتفاق خواهد افتاد؟9
1- 10- واحدهای سازنده مدیریت روابط با مشتری.. 10
1-11- ایجاد چشم انداز CRM... 11
1-12- انواع فناوری CRM... 11
1-13- مراحل ارائه خدمت ، مدیریت ارتباط با مشتری.. 12
1-14- روش های کلیدی موفقیت CRM در سازمان ها13
1-14-1 پیاده سازی در بهترین روند مدیریت ارتباط با مشتری سازمان. 13
1-14-2 کدام بخش پروژه CRM را اجرا می کند؟13
1-14-3 عوامل شکست پروژه CRM.. 14
1-14-4 CRM در کدام نوع ازکسب و کارها پیاده سازی می شود؟14
1-14-5 در کدام صنایع CRM پیاده سازی نمی شود؟14
1-15- دستاوردهای CRM... 14
1-15-1 دستاوردهای حوزه مدیریت و رهبری.. 14
1-15-2 دستاوردهای حوزه مشتری.. 14
1-15-3 دستاوردهای حوزه منابع. 15
1-15-4 دستاوردهای حوزه فرایندها15
1-15-5 دستاوردهای حوزه محصولات و خدمات.. 15
1-15-6 دستاوردهای حوزه کارکنان. 16
1-15-7 دستاوردهای حوزه جامعه. 16
1-15-8 دستاوردهای حوزه عملکردهای کلیدی سازمان. 16
1-16- وی‍ژگیهای فنی CRM... 16
1- 17بازاریابی الکترونیک و برقراری ارتباط با مشتریان.. 17
1-17-1 بازاریابی الکترونیک چیست؟17
1-17-2 چهار مرحله‌ی اصلی چرخه‌ی بازاریابی الکترونیک... 18
1-17-3 عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک... 19
1-18- اینترنت وCRM... 20
1-19 نرم افزار ارتباط با مشتریان.. 23
1-19-1 شرایط استقرار موفق نرم افزار CRM در یک سازمان. 24
1-19-1-1 پیش نیازهای تکنیکی.. 24
1-19-1-2 پیش نیازهای فرهنگی.. 24
1-19-2 مهمترین نرم افزارهای CRM.. 25
1-20- خدمات مشتریان.. 25
1-20-1 رضایت مشتری.. 25
1-20-1-1 مفهوم اثربخشی.. 26
1-21- انواع مشتریان.. 26
1-22- ایجاد وفاداری در مشتریان.. 27
1-23- نقش ریاضیات در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط مشتری.. 28
1-23-1روشهای حل مسئله. 29
فصل دوم
روش های طراحی و مهندسی واحدهای پروژه
2-1- فرایند نرم افزار. 35
2-1-1 پردازش پروژه بر اساس مد ل فرایند ابشاری و تحویل تدریجی.. 35
2-2- برنامه ریزی پروژه. 38
2-3- مهندسی خواسته ها40
2-3-1 استخراج و تحلیل خواسته ها41
2-3-1-1 شناخت اجمالی سازمان/اداره در ارتباط با سیستم درخواستی 41
2-3-1-1روند عملیات سازمان.. 41
2-3-2 مشخصات و قابلیتهای اصلی سیستم پیشنهادی.. 42
2-3-2-1تعاریف پایه.. 42
2-3-2-2 قسمت مرتبط با کاربر.. 43
2-3-2-3قسمت مرتبط با گروه خدمات شرکت (مدیران).. 46
2-3-2-4ملاحظات.. 51
2-3-2-5 ضمیمه – مستندات تحویلی.. 51
2-3-2-6 (پیوست «الف» قسمت دوم).. 51
2-4- طراحی واسط کاربر. 52
2-4-1 اصل اگاهی کاربر. 52
2-4-2سادگی.. 52
2-4-3 ثبات.. 53
2-4-4 سازگاری.. 53
2-4-5 هویت.. 54
2-4-6 حجم. 54
2-4-7 راهبری دوست داشتنی داشته باشیم. 54
2-4-8 جذبه بصری.. 54
فصل سوم
نمودارهای عامل ها
3-1- نمودار UML مربوط به انواع کاربران در سیستم.. 57
3-2- ارتباطات بین انواع کاربران در سیستم.. 57
3-3- ارتباطات بین انواع کاربران در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM). 58
. 58
3-4- نمودار مدیران سیستم.. 60
3-5- نمودارهای کارشناسان.. 60
فصل چهارم. 57
نمودارهای Use Case، Sequence و Collaboration. 57
4-1- مقدمه. 62
4-2- نمودارهای موارد کاربری.. 62
4-2-1 روند عملیات سازمان. 62
4-2-2 نمودارهای موارد کاربری مشتریان سیستم. 64
4-2-2-1 مشخصات use case ارتباط مشتری با شرکت.. 64
4-2-2-2 مشخصات use case ارائه درخواست مشتری به شرکت و گرفتن پرینت از فرم کامل شده.. 66
4-2-2-3 مشخصات use case پیگیری وضعیت فرم ثبت شده قبلی توسط کاربر مشتری.. 69
4-2-2-4 مشخصات use case تائید فرم اقدام شده.. 71
4-2-2-5 مشخصات use case عدم تائید فرم اقدام شده توسط مشتری 73
4-2-3 نمودارهای موارد کاربری مدیران سیستم. 75
4-2-3-1 مشخصات use case ارتباط مدیر یا مدیران با سیستم 76
4-2-4 نمودارهای موارد کاربری کارشناسان سیستم. 84
4-2-5 نمودارهای موارد کاربری مدیریت وب سایت.. 85
4-3- نمودارهای توالی و همکاری.. 93
4-3-1نمودارهای توالی و همکاری مشتریان. 94
4-3-2 نمودارهای همکاری و توالی مدیران. 102
4-3-3 نمودارهای همکاری و توالی کارشناسان. 111
4-3-4 نمودارهای همکاری و توالی مدیریت وب سایت.. 114
فصل پنجم
نمودارهای کلاس و حالت
5-1- مقدمه. 137
5-2- نمودارهای کلاس.... 137
5-2-1 کلاس مشتریان. 137
5-2-2 کلاس قسمت های مرتبط با مشتری.. 137
5- 2-3 کلاس مدیران. 138
5-2-4 کلاس مدیر وب سایت.. 138
5-2-5کلاس کارشناسان. 139
5-2-6 کلاس درخواست نرم افزاری.. 139
5-2-7 کلاس درخواست سخت افزاری.. 140
5-2-8 کلاس های خدمات سخت افزاری.. 140
5-2-9 کلاس های خدمات نرم افزاری.. 141
5-2-10 کلاس بررسی اولیه درخواست توسط واحد مدیریت.. 141
5-2-12 کلاس گزارش دهی کارشناس سخت افزار142
5-2-13 کلاس اخرین بررسی فرم درخواست توسط مدیر. 143
5-2-14کلاس های پیگیری درخواست توسط مشتری.. 143
5-2-15 کلاس اعتراض مشتری به اقدامات انجام گرفته. 144
5-2-16روابط بین کلاس ها145
5-2-16-1مدل شی برای سیستم پردازش درخواست در CRM(در این پروژه).. 145
5-2-16-2رابطه بین دو کلاس مدیر و مشتری.. 146
5-2-16-3رابطه بین دو کلاس مدیر و کارشناس.. 146
5-2-16-4 Admin رابطه بین (مدیر سایت) با مشتری ،مدیر و کارشناس 146
5-2-16-5 رابطه بین مشتری و قسمت مرتبط با درخواست.. 148
5-2-16-6 CRM (رابطه میان سیستم در این پروژه با عامل های انسانی CRM... 148
5-2-16-7 رابطه میان سیستم CRM با کلاس درخواست و کلاس گزارش 149
5-3- نمودارهای حالت... 150
5-3-1نمودار state diagram تصمیم گیری مشتری بر تائید یا عدم تائید اقدامات انجام شده در خصوص درخواست.. 150
5-3-2 نمودارحالت بررسی گزارشات کارشناسان توسط مدیران. 151
فصل ششم
طراحی پایگاه داده
6-1- مقدمه. 153
6-2- CRM پایگاه. 153
6-3- جداول پایگاه. 156
6-3-1 جدول Admin. 156
6-3-2 جدول blockadmin. 156
6-3-3 جدول manusers157
6-3-4 جدول Xpusers157
6-3-5 جدول Customerenter157
6-3-6 جدولcustomers158
6-3-7 جدول Hardwarerequest158
6-3-8 جدول Hardwarerequest2. 159
6-3-9 جدول Hardwarerequests159
6-3-10) جدول Softwarerequests160
6-3-11جدول Activepayment160
6-3-12جدولCompanyname. 161
6-3-13جدول Consideringbyman. 161
6-3-14 جدول Consideringbyxp. 162
6-3- 15 جدول Consideringbyxp2. 162
6-3-16 جدول Consideringbyxp3. 163
6-3-17جدول Softwarecosts163
6-3-18جدول Finaltable. 164
6-3-19جدول Notaccept164
6-3-20جدول Notaccept2. 164
6-3-21جدول reporttocustomer165
6-3-22جدول XPpenalty. 165
6-4- نمودار رابطه های بین جداول.. 166
نتیجه گیری.. 167
پیوست... 168
فهرست شکل ها
شکل 1-1 نمودار مراحل ارائه خدمت ، مدیریت ارتباط با مشتری 13
شکل 2-1) نمودار use caseبرنامه ریزی پروژه40
شکل2- 2) نمودار Use caseمبین روند عملیات سازمان 42
شکل 2-3) نمودار use caseارتباط مشتری با شرکت(در این پروژه)44
شکل 2-4) نمودار sequenceدرخواست ارائه خدمات توسط مشتریان 45
شکل 2-5) نمودار sequence پیگیری درخواست توسط مشتری(تایید یا عدم تایید هویت)46
شکل2- 6) نمودار use caseارتباط مدیر یامدیران با سیستم 47
شکل 2-7) نمودار sequence بررسی تقاضای مشتریان توسط مدیر 48
شکل 2-8) نمودار sequence بررسی گزارشات اقدام به درخواست توسط کارشناسان 49
شکل 2-9) نمودار use caseارتباط کارشناس یا کارشناسان با سیستم 50
شکل2- 10) نمودار sequence سرویس دهی و ارائه خدمات توسط کارشناس یا کارشناسان 51
شکل3- 1) ارتباطات میان انواع کاربران در سیستم مدیریت ارتباطات با مشتری 57
شکل3-2) ارتباطات میان انواع کاربران در سیستم مدیریت ارتباطات با مشتری 57
شکل3-4) ارتباط میان انواع کاربران(ارتباط میان Actor،Managerو Admin)58
شکل3-5) ارتباط میان انواع کاربران(ارتباط میان Actor،ExpertوCustomer59
شکل3-6) نمودار Abstract مدیران سیستم CRM 60
شکل3-7) نمودار Class انواع مدیران در سیستم CRM (یک رابطه عام/ خاص)60
شکل3-8) نمودار Class انواع کارشناسان در سیستم CRM (یک رابطه عام/ خاص)60
شکل 4-1)نمودار Use case روند عملیات سازمان 63
شکل 4-2)نمودار use caseارتباط مشتری با شرکت(در این پروژه)64
شکل 4-3)نمودار use case ارایه درخواست مشتری به شرکت و پرینت از فرم آن 66
شکل 4-4)نمودار use case پیگیری وضعیت فرم ثبت شده قبلی توسط کاربر مشتری 69
شکل 4-5)نمودار Use caseتائید فرم اقدام شده71
شکل 4-6) نمودار use caseعدم تائید فرم اقدام شده توسط مشتری 73
شکل 4-7)نمودار use case ارتباط مدیر یا مدیران با سیستم 75
شکل 4-7-1) نمودار use case بررسی درخواست های مشتریان و تعیین اقدام کننده فرم 77
شکل 4-7-3)نمودار use caseتهیه گزارش از سیستم توسط مدیر 80
شکل 4-7-4)نمودار use caseبررسی درخواست های تائید نشده مشتریان و تعیین مجدد کارشناس برای فرم 81
شکل 4-7-5)نمودار use caseورود به پانل مدیریت 81
شکل 4-7-6)نمودار use caseورود به پانل مدیریت 82
شکل 4-8)نمودار use case ارتباط کارشناس یا ک 84
شکل 4-9)نمودار use caseمدیریت وب سایت 85
شکل 4-9-1)نمودارuse caseقیمت گذاری خدمات نرم افزاری توسط admin 86
شکل 4-9-2)نمودارuse caseقیمت گذاری خدمات سخت افزاری توسط admin 87
شکل 4-9-3)نمودار use caseثبت،ویرایش و حذف قسمت های مرتبط با مشتریان 87
شکل 4-9-4)نمودار use caseویرایش و حذف و جستجوی مدیران وب سایت 88
شکل 4-9-5)نمودار use caseافزودن یک مدیر جدید به وب سایت 88
شکل 4-9-6)نمودار use caseویرایش و حذف کارشناسان وب سایت 89
شکل 4-9-7)نمودار use caseافزودن یک کارشناس جدید به وب سایت 89
شکل 4-9-8)نمودار use caseویرایش و حذف مشتریان وب سایت 90
شکل 4-9-9) نمودار use caseافزودن یک مشتری جدید به وب سایت 90
شکل 4-9-10)ویرایش ،حذف و اضافه کردن اسامی سخت افزارها و نرم افزارها91
شکل 4-9-11)نمودار use case تهیه پشتیبان از پایگاه داده وبازیابی ان 91
شکل 4-10) نمودار sequence ثبت فرم درخواست خدمات توسط مشتری 94
شکل 4-11)نمودارcollaborationثبت فرم درخواست خدمات توسط مشتری 95
شکل4-12)نمودارsequence پیگیری درخواست توسط مشتری 95
شکل 4-13) نمودار collaboration پیگیری درخواست توسط مشتری 96
شکل 4-14) نمودار sequence تائید فرم اقدام شده96
شکل4-15)نمودار collaboration تائید فرم اقدام شده97
شکل4-16)نمودارsequenceعدم تائید فرم اقدام شده توسط مشتری 98
شکل 4-17) نمودار collaborationعدم تائید فرم اقدام شده توسط مشتری 99
شکل 4-18) نمودار sequenceمربوط به گزارش گیری مشتری از فرم ثبت شده100
شکل 4-19)نمودارcollaborationمربوط به گزارش گیری مشتری از فرم ثبت شده101
شکل 4-20) نمودار sequence بررسی درخواست های مشتریان و تعیین اقدام کننده فرم 102
شکل 4-21) نمودار collaboration بررسی درخواست های مشتریان و تعیین اقدام کننده فرم 102
شکل 4-22) نمودار sequence بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان(اقدام کنندگان) و ارسال برای مشتریان(تائید اقدامات انجام شده)103
شکل 4-23) نمودار collaboration بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان(اقدام کنندگان) و ارسال برای مشتریان(تائید اقدامات انجام شده)104
شکل4-24) نمودار sequence بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان(اقدام کنندگان) و ارسال برای مشتریان(عدم تائید اقدامات انجام شده)105
شکل 4-25) نمودار collaboration بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان(اقدام کنندگان) و ارسال برای مشتریان(عدم تائید اقدامات انجام 106
شکل 4-26) نمودار sequence بررسی اقدامات تائید نشده توسط مشتریان 107
شکل4-27) نمودار collaborationبررسی اقدامات تائید نشده توسط مشتریان 108
شکل 4-28) نمودار sequenceگزارش گیری توسط مدیر 109
شکل 4-29) نمودار collaborationگزارش گیری توسط مدیر 110
شکل 4-30) نمودار sequence بررسی درخواست های اقدام نشده توسط کارشناسان در تاریخ مقرر شده110
شکل 4-31) نمودارcollaboration بررسی درخواست های اقدام نشده توسط کارشناسان در تاریخ مقرر شده111
شکل 4-32) نمودار sequenceارتباط کارشناس یا کارشناسان با سیستم 112
شکل 4-33)نمودار collaborationارتباط کارشناس یا کارشناسان با سیست 112
شکل 4-34) نمودارsequence تهیه گزارش از اقدامات تائید شده یک کارشناس(نمودار گزارش از اقدامات تائید شده نیز به طور متشابه است)113
شکل 4-35) نمودارcollaboration تهیه گزارش از اقدامات تائید شده یک کارشناس(نمودار گزارش از اقدامات تائید شده نیز به طور متشابه است)114
شکل 4-36) نمودار sequence قیمت گذاری خدمات نرم افزاری توسطadmin 115
شکل 4-37)نمودار collaborationقیمت گذاری خدمات نرم افزاری توسطadmin 115
شکل 4-38)نمودارsequence ثبت،ویرایش و حذف قسمت های مرتبط با مشتریان 116
شکل 4-39) نمودارcollaboration ثبت،ویرایش و حذف قسمت های مرتبط با مشتریان 117
شکل 4-40) نمودارsequence ویرایش و حذف و جستجوی مدیران وب سایت(حذف یک مدیر)118
شکل 4-41) نمودارsequence ویرایش و حذف و جستجوی مدیران وب سایت(حذف یک مدیر)119
شکل 4-42) نمودارsequence ویرایش و حذف و جستجوی مدیران وب سایت(ویرایش اطلاعات یک مدیر)120
شکل 4-43) نمودارcollaboration ویرایش ، حذف و جستجوی مدیران وب سایت(ویرایش اطلاعات یک مدیر)121
شکل 4-44) نمودارsequence ویرایش و حذف و جستجوی مدیران وب سایت(جستجوی اطلاعات یک مدیریا مدیران یک واحد)122
شکل 4-45) نمودار Collaboration ویرایش ،حذف و جستجویمدیران وب سایت(جستجوی اطلاعات یک مدیریا مدیران یک واحد)123
شکل 4-46) نمودارsequence افزودن مشخصات یک مدیر جدید 124
شکل 4-47) نمودارCollaboration افزودن مشخصات یک مدیر جدید 125
شکل 4-48)نمودار Sequence 126
شکل 4-49) نمودار collaborationویرایش ،حذف و اضافه کردن اسامی سخت افزارها و نرم افزارها(حذف)127
شکل 4-50) نمودار sequence ویرایش ،حذف و اضافه کردن اسامی سخت افزارها و نرم افزارها(ویرایش)128
شکل 4-51)نمودار collaboration ویرایش ،حذف و اضافه کردن اسامی سخت افزارها و نرم افزارها(ویرایش)129
شکل 4-52) نمودار sequence ویرایش ،حذف و اضافه کردن اسامی سخت افزارها و نرم افزارها(افزودن)130
شکل 4-53) نمودار collaboration ویرایش ،حذف و اضافه کردن اسامی سخت افزارها و نرم افزارها(افزودن)131
شکل 4-54)نمودار Adminتهیه پشتیبان از پایگاه داده توسطSequence 132
شکل 4-55) نمودارcollaboration تهیه پشتیبان از پایگاه داده توسط admin 133
شکل 4-56)نمودار sequence بازیابی پایگاه داده توسطAdmin 134
شکل 4-57)نمودار collaboration بازیابی پایگاه داده توسطAdmin 135
شکل 5-1)کلاس مشتریان 137
شکل 5-2)کلاس قسمتهای مرتبط با مشتری 137
شکل 5-3)کلاس قسمتهای مرتبط با مدیران 138
شکل 5-4)کلاس مدیر وب سایت 138
شکل 5-5) کلاس کارشناسان 139
شکل 5-6) کلاس درخواست نرم افزاری 139
شکل 5-7) کلاس درخواست سخت افزاری 140
شکل 5-8) کلاس خدمات سخت افزاری 140
شکل 5-9)کلاس های خدمات نرم افزاری 141
شکل 5-10)کلاس بررسی اولیه درخواست توسط واحد مدیریت 141
شکل 5-11)کلاس گزارش دهی کارشناسان نرم افزار142
شکل 5-12) کلاس گزارش دهی کارشناس سخت افزار142
شکل5-13)کلاس اخرین بررسی فرم درخواست توسط مدیر(به عبارتی گزارش دهی از اقدامات انجام شده توسط مدیر به مشتری)143
شکل 5-14) کلاس های پیگیری درخواست توسط مشتری 144
شکل5-15) کلاس اعتراض مشتری به اقدامات انجام گرفته (توسط کارشناسان و مدیر)144
شکل 5-16) مدل شی برای سیستم پردازش درخواست 145
شکل 5-17) رابطه بین دو کلاس مدیر و مشتری 146
شکل 5-18) رابطه بین دو کلاس مدیر و کارشناسان 146
شکل 5-19)رابطه بین مدیر وب سایت با مشتری،مدیر و کارشناس 147
شکل5-20 (رابطه بین مشتری و قسمت مرتبط با درخواست 148
شکل 5-21) رابطه میان سیستم با عامل های انسانی 149
شکل 5-22) رابطه میان سیستم CRM با کلاس درخواست و کلاس گزارش 149
شکل 5-23) نمودار State Diagarm تصمیم گیری مشتری بر تایید اقدامات انجام شده در خصوص درخواست 150
شکل 5-24) نمودار حالت بررسی گزارشات کارشناسان توسط مدیران 151
جدول 1-6) لیست جدول های تعریف شده در پروژه154
شکل6-1) جدول اطلاعات مدیر وب سایت 156
شکل6-2) جدولی که از مدیر وب سایت در صورتی که 4 بار اشتباه loginکند وی را بلاک می کند 157
شکل 6-3) جدول اطلاعات مدیران وب سایت 157
شکل 6-4) جدول Xpusers157
شکل 6-5) جدول اطلاعات مشتریان 158
شکل 6-6) جدول مربوط به مشتریانی که به شرکت درخواستی ارسال می کنند 158
شکل 6-7) جدول لیست سخت افزارها (جدول والد لیست سخت افزارها)159
شکل 6-8)جدول لیست سخت افزارها (جدول فرزند لیست سخت افزارها)159
شکل 6-9) جدول اطلاعات مربوط به درخواست های سخت افزاری 160
شکل 6-10)جدول اطلاعات مربوط به درخواست های سخت افزاری 160
شکل 6-11) جدول اطلاعات پرداختی مشتری 161
شکل6-12) جدول اطلاعات مربوط به شرکت ها یا طرف های قرارداد شرکت 161
شکل 1-13) جدول بررسی گزارشات کارشناسان توسط مدیر 162
شکل 6-14)جدول گزارش دهی کارشناسان به مدیران 162
شکل 6-15) جدول گزارش اقدامات نرم افزاری( زیر گروه جدول 6-14 است)163
شکل6-16) جدول گزارش اقدامات سخت افزاری( زیر گروه جدول 6-14 است)163
شکل 6-17) جدول پرداخت هزینه های نرم افزاری 163
شکل6-18)جدول نهایی درخواست 164
شکل 6-19) جدول اعتراضات مشتریان به اقدامات کارشناسان و مدیران 164
شکل6-20) جدول اعتراضات مشتریان به اقدامات کارشناسان و مدیران(زیر جدول شکل 6-19)165
شکل 6-21) جدول اطلاعات ارسال فرم اقدام شده و بررسی شده مدیر به مشتری 165
شکل 6-22) جدول حاوی اطلاعات مربوط به درخواستی که کارشناس تا تاریخ مقرر شده بررسی ننموده است 165
شکل 6-23) دیاگرام روابط بین جداول در گزارش گیری درخواست نرم افزاری توسط مشتری 166
 

👇 تصادفی👇

سوالات تستی کتاب مدیریت کسب و کار و بهره وری (مدیریت خانواده در عصر حاضر)امنيت شبكه هاي كامپيوتريطرح توجیهی تولید پیچ و مهرهاسکیزوفرنیکتاب مقاومت مصالح پوپوف جلد 1،2آشنایی با عملیات محرم دفاع مقدس ***دانلود لایه dem شهرستان شمیراناتدانلود کامل ترین و دقیق ترین اسلایدهای پاورپوینت سیستم عامل (فرمت فایل پاورپوینت )تعداد اسلاید ها 400125 - اقدام پژوهی: چگونه توانستم دانش اموزان را به نماز و فرائض دینی جذب نمایم - 42 صفحه فایل ورد - word(Handbook Of Paper And Board (First Edition ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تجزیه ،تحلیل،طراحی ، مدلسازی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

تجزیه ،تحلیل،طراحی ، مدلسازی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

دانلود تجزیه ،تحلیل،طراحی ، مدلسازی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

خرید اینترنتی تجزیه ،تحلیل،طراحی ، مدلسازی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

👇🏞 تصاویر 🏞