👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق نرخ بازگشت سرمایه

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق نرخ بازگشت سرمایه
این مقاله بصورت Word و با موضوع نرخ بازگشت سرمایه  انجام گرفته است.تحقیق برای رشته مدریت  و IT (درس اقتصاد مهندسی) مناسب است و در 27 صفحه با فونت 12 می باشد.می توانید این مقاله را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.
به طور کلی این مطالعه بر این مسئله تاکید می کند که طرح هاي سرمایه گذاري صرفاً نباید بازدهی بدون ریسک را فراهم کند زیرا اگر چنین عاملی اتفاق بیفتد سرمایه از چرخه اقتصاد به سمت بانک ها روانه شده و مطلوبیت سرمایه گذاري در طرح ها از بین می رود و به خودي خود اقتصاد را از پیشرفت و رشد خارج می کند و از آنجایی که تورم همیشه به عنوان عامل نامطلوب به شمار می رود، ملحوظ کردن این نرخ در محاسبات نقش اساسی را ایفا می کند.
در این تحقیق هدف آن است که نرخ بازگشت سرمایه از نگاه سه مولفه زیر مورد بررسی قرار دهیم :
در واقع این مولفه ها بر اساس سه تحقیق انجام شده مورد بررسی استخراج شده است که در قسمت منابع دقیق آمده است. این تحقیق بیان میکند که کیفیت و آموزش وارائه الگوي محاسبه نرخ بازدهی طرح هاي سرمایه گذاري تاثیر مثبت در نرخ بازگشت سرمایه دارا میباشد.
فهرست مطالب
چکیده. 1
1. مقدمه. 1
2. بیان مسئله تحقیق.. 2
3. مبانی نظري تحقیق.. 3
1-3. کیفیت... 3
2-3. نگرش هاي کیفیت... 3
3-3. سوددهی.. 4
4-3. جریان نقدینگی.. 5
5-3. نرخ بازگشت سرمایه. 5
6-3. تعاريف آموزش و رابطه آن با بهسازي منابع انساني.. 6
7-3. آموزش، فرايند رساندن فرد به سطحي از شايستگي.. 6
8-3. تعاريف ارزشيابي آموزشي.. 7
9-3. روش هاي تنزیلی در ارزیابی طرح هاي سرمایه گذاري.. 7
10-3. روش ارزش فعلی خالص NPV.. 7
10-3. روش نرخ بازده داخلی IRR.. 7
11-3 . دلايل توجه به محاسبه نرخ بازگشت سرمايه. 8
4. مروري به تحقیقات پیشین.. 9
5. یافته های پژوهش.... 12
1-5. یافته های پژوهش تاثیر کیفیت بر نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت هاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران 12
بررسی فرضیه اول.. 12
بررسی فرضیه دوم.. 12
بررسی فرضیه سوم.. 12
2-5. یافته های پژوهش احتساب نرخ بازگشت سرمايه (ROI) دوره هاي تخصصي شهرداري تهران.. 13
2- تعيين حوزه اي از عملكرد سازمان.. 13
3- تعيين د ورههاي آموزشي جهت محاسبه ROI از يك حوزه مشخص دانشي.. 14
4- تعيين شاخص هاي قابل اندازه گيـري دوره آموزشـي مطابق با حوزه هاي تعيين شـده جهت محاسبه ROI. 14
5 - تعيين واحدهاي اندازهگيري شاخصها15
6- تعيين ارزش مالي هر واحد از شاخصها16
7 - تعيين وضعيت عملكردي قبل از ارائه آموزش ها در حوزه ها و شاخصهاي تعيين شده. 16
8- تعيين هزينه برگزاري دورههاي آموزشي.. 16
الف) تعيين فرصت هاي انتقال آموخته ها17
ب) تعيين زمان مناسب انتقال آموخته ها17
10 - اجراي برنامه آموزشي.. 17
11 -ارائه فرصت هاي انتقال آموخته ها به محيط كار. 17
12-تعيين وضعيت عملكردي بعد از آموزش.... 17
13 - شناسايي سهم آموزش در تغييرات يك حوزه خاص از عملكرد سازمان.. 18
جدول 6- عوامل تأثيرگذار در عملكرد با معيار اهميت عوامل.. 19
جدول 8 - اوزان موارد تأثيرگذار در توسعه و ارتقاي عملكرد (براساس روش AHP). 19
15 - تعيين اختلاف وضعيت قبل و بعد از آموزش.... 19
16- اعمال تأثير مستقيم آموزش بر عملكرد. 20
6. نتیجه گیري.. 21
7. پیشنهادات... 22
8- منابع.. 23

👇 تصادفی👇

جزوات حفاری به طور کامل دانشگاه هریوت واتدانلود پاورپوینت روانشناسی در معماری - انسان طبیعت معماریمقاله اهميت و جايگاه مديريت آموزشيبررسي تاريخچه و نحوه شكل گيري و تحولات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانبحران هويت در جوانيآموزش ساخت فلشر و کار با پورتها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق نرخ بازگشت سرمایه

تحقیق نرخ بازگشت سرمایه

دانلود تحقیق نرخ بازگشت سرمایه

خرید اینترنتی تحقیق نرخ بازگشت سرمایه

👇🏞 تصاویر 🏞