👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

284-تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك

ارتباط با ما

دانلود


284-تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك
محمود ساریخانی خرمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده معدنکاوه سلیمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده معدنلهراسب فرامرزی - استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده معدن
یکی از روشهای تعیین پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ و تنشهای برجا، استفاده از ابزار دقیق و انجام تحلیل برگشتی بر روی دادههای حاصل از آن می باشد. در تحلیل برگشتی، تابعی بر اساس اختلاف بین کمیتهای اندازهگیریشده برجا و محاسبهشده از مدل رفتاری نماینده تودهسنگ، تعریف میشود که هدف بهحداقل رساندن این تابع میباشد. این تابع، تابعی غیرخطی از پارامترهای تودهسنگ میباشد و بهآسانی نمیتوان یک بیان تحلیلی برای مینیممسازی آن ارائه نمود. به این دلیل، در این مقاله از الگوریتم ژنتیک که ابزاری نیرومند برای مینیممسازی چنین توابعی میباشد، استفاده شده است. بررسی و تأئید این موضوع بوسیلهی تحلیل برگشتی بر روی دادههای گرفتهشده از روابط تحلیلی کرش و همچنین برای یک مدل عددی در حالت الاستو پلاستیک انجام شد. کمیتهای محاسبهشده از مدل رفتاری تودهسنگ بوسیلهی نرمافزار FLAC3D صورت گرفت و با استفاده از زبان برنامهنویسی FISH ، مبادلهی اطلاعات با نرمافزار Matlab برای انجام عملیات ژنتیکی انجام شد. نتایج نشان داد که الگوریتم ژنتیک بهخوبی و خیلی سریع میتواند تنشهای برجا و پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ که برروی جابجاییهای تونل تأثیر زیادی دارند را تخمین بزند
تحلیل برگشتی - الگوریتم ژنتیک - پارامترهای ژئومکانیکی - تنش برجا - تودهسنگ
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود. برای بار اول: (ساریخانی خرمی, محمود؛ کاوه سلیمانی و لهراسب فرامرزی، ۱۳۹۱) برای بار دوم به بعد: (ساریخانی خرمی؛ سلیمانی و فرامرزی، ۱۳۹۱)

👇 تصادفی👇

فعالیت های شورای عالی ثبتدانلود تحقیق آشنایی با XMLمقاله حقوق جزااقدام پژوهی ریاضی پایه دوم، آموزش روش حل مسائل411- ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندركنش مخزن وپی تحت اثر زلزلهگزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجانآموزش اجرای اندروید در کامپیوتردانلود پروژه Ct هاي نوريپاورپوینت بازاریابی خدمات بانکی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل 284-تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك

284-تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك

دانلود 284-تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك

خرید اینترنتی 284-تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك

👇🏞 تصاویر 🏞