👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارائه ی روشی نوین در تشخیص تشنج های صرعی مغز مبتنی بر پردازش داده های حاصل از الکتروانسفالوگرام براساس تبدیل موجک و آنتروپی شانون

ارتباط با ما

دانلود


ارائه ی روشی نوین در تشخیص تشنج های صرعی مغز مبتنی بر پردازش داده های حاصل از الکتروانسفالوگرام براساس تبدیل موجک و آنتروپی شانون
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :7
سال انتشار : 1394
چکیده
در این مقاله روشی نوین برای تشخیص تشنج های صرعی براساس پردازش سیگنال مغزی الکتروانسفالوگرام ارائه شده است . این روش مبتنی بر ایجاد یک تغییر از بی نظمی و حالت آشوب گونه به یک نظم در شکل سیگنال الکتریکی مغز است . به این معنا که لحظاتی قبل از وقوع یک تشنج صرعی ، یک انتقال سریع از حالت بی نظمی الکتروانسفالوگرام به یک نظم معنا دار صورت می پذیرد . بنابراین با اندازه گیری درجه ی بی نظمی سیگنال در طول زمان می توان دوره های وقوع یک تشنج صرعی و یا مغزهای بیمارانی که برای حملات صرعی مستعد هستند را تشخیص داد . در این مقاله از تبدیل موجک دوبیچیز4 به سبب پلت فرم مناسب برای پردازش ویژگی های مهم سیگنال در حوزه ی زمان و فرکانس استفاده شده است . به منظور فراهم ساختن یک مقایسه ی عددی و عینی تر از درجه ی نظم از معیار آنتروپی شانون بهره گیری شده است
واژگان کلیدی
الکترو انسفالوگرام ، آنتروپی شانون ، تشخیص صرع ، تبدیل موجک پیوسته

👇 تصادفی👇

بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری در فرآیند اسپارک با استفاده از روش تاگوچی و آنالیز واریانسعملياتهاي واحد در فرآيند پليمرطرح توجیهی فرآوری و دانه بندی باریتپاورپوینت مکتب ناتورالئیسم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارائه ی روشی نوین در تشخیص تشنج های صرعی مغز مبتنی بر پردازش داده های حاصل از الکتروانسفالوگرام براساس تبدیل موجک و آنتروپی شانون

ارائه ی روشی نوین در تشخیص تشنج های صرعی مغز مبتنی بر پردازش داده های حاصل از الکتروانسفالوگرام براساس تبدیل موجک و آنتروپی شانون

دانلود ارائه ی روشی نوین در تشخیص تشنج های صرعی مغز مبتنی بر پردازش داده های حاصل از الکتروانسفالوگرام براساس تبدیل موجک و آنتروپی شانون

خرید اینترنتی ارائه ی روشی نوین در تشخیص تشنج های صرعی مغز مبتنی بر پردازش داده های حاصل از الکتروانسفالوگرام براساس تبدیل موجک و آنتروپی شانون

👇🏞 تصاویر 🏞