👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددر عصري كه پيشرفت علمي حيرت آور است و فراواني اطلاعات كودكان را آزار مي دهد ، لازم است در نظام آموزش بازنگري مداوم صورت گيرد در يك روي كرد نظام مدار به آموزش و پرورش در مي يابيم كه راهبردهاي يا ددهي – يادگيري يكي از اركان نظام آموزشي محسوب مي شوند همينطور تحقيق درباره ي تدريس گسترده ي فهم ما از رويكردهاي يا ددهي – يادگيري افزايش مي دهد و ما را در اصلاح اين امر ياري مي رساند. گروهي براين باورند كه تدريس و يادگيري دو مفهوم مجزا است در مقابل برخي از متفكران ، تدريس و يادگيري را در هم شده تلقي مي كنند و معتقدند نوعي ارتباط بين آن ها وجود دارد . ارتباط بين تدريس و يادگيري در بافت زبان ما به طور عمقي وجود دارد و روابط علي ميان تدريس و يادگيري مفهوم اين دو مقوله را به يكديگر وابسته نموده است ، اگر چه يادگيري پس از تدريس ( ياددهي ) به وقوع مي پيوندد . اما تفاوت است ميان تدريس و تدريس موفق پس لازم است اين دو مفهوم را از هم بازشناسيم . اغلب سوالات ما درباره ي تدريس است بدون اين كه بپرسيم آيا آن تدريس موفق است يا خير ؟ مادرواقع در پي پاسخگويي به اين پرسش هستيم . ضمن اين كه در جست وجوي پاسخ به اين سوال هستيم كه تدريس به چه نوع فعاليتي اطلاق مي شود؟ الگو را فرهنگ فارسي معين چنين معني نموده است : « طرح و نمونه و روبري ازچوب نازك يا مقوا و كاغذ و يا پارچه ي نازك كه از روي آن چيزي را مي برند و يا مي سازند : نمونه ، انموذج ، طرح . ( معين 1371 ذيل كلظم ) تدريس يك فرايند است كه عوامل مختلف و غير قابل كنترلي در آن نقش دارند . معلم ناگزير است چهار چوبي از فرايند تدريس را مناسب با شرايط موجود به عنوان الگو انتخاب نموده و فعاليت هاي آموزشي خود را بر آن اساس سازماندهي نمايد. « به مجموعه ي تدابير متطمي كه معلم براي رسيدن به هدف ، با توجه به شرايط و امكانات ، اتخاذ مي كند ، روش تدريس مي گويند . ( شعباني 1371 ص 268 ) لازم به ياد آوري است شرايطي در گزينش و كاربست رويكردهاي ياددهي – يادگيري موثر است كه عبارتند از : نوع شاگرد، نوع محيط يادگيري ، محدويت هاي موجود در سر راه فعاليت هاي آموزشي . گيج نيز در كتاب « مباني علمي هنر تدريس » مي نويسد : « يك نوع خاص يادگيري را نمي توان به تنهايي در تمام يادگيري ها و آموزش هايي كه در جريان است ، موثر دانست امور مختلف ، از راه هاي گونا گون ياد گرفته مي شوند . فرايند هاي عمل كننده در زمان آموزش ، شامل فرايند هايي است كه در عين يادگيري ، پاسخگو ، مجاورتي ، شرطي عمل ، مشاهده اي يا شناختي فعال مي باشند . قضيه هاي جديد و ثمر بخشي درباره ي تدريس ، ازبررسي دلالت اين ديدگاه هاي ناظر بريادگيري نمايان خواهد شد .( مهر محمدي 1379 ص 122 ) ما براساس شناخت خود و منابع موجود چند نمونه از الگوهاي تدريس را معرفي مي كنيم تا در صورت نياز همكاران محترم به فراخور شرايط موجود ، از اين الگوها به عنوان آغاز فعاليت هاي منظم آموزشي خود قرار دهند زيرا معلم بدون شناخت الگوهاي تدريس هرگز نخواهد توانست انتخاب صميمي انجام دهد او هر اندازه كه با الگوهاي مختلف تدريس آشنا با شد در موقعيت هاي مختلف ، آزادي عمل بيشتري جهت نيل به مقاصد آموزشي ، خواهد داشت . الگوهاي تدريس را درد و قالب روش هاي سنتي و روش هاي جديد تدريس بيان مي داريم ولي متذكر مي شويم كه اين تقسيم بندي به هيچ وجه رحجان وبرتري يك روش را براي روش ديگر مشخص نمي كند هر روش در م.وقعيت خاص و با محتوا ي و شاگردان خاص ، ممكن است كار آيي خاص داشته باشد همچيني يادآور مي شويم كه اغلب صاحب نظران تربيتي در فرايند تدريس ، روش هاي تركيبي را بيشتر از روش هاي ويژه توصيه مي كنند . روش هاي تدريس سنتي و متداول

👇 تصادفی👇

پاورپوینت کتابخانه مجلسمفاهيم و روشهای تحليل سياسیبررسی ماهیت اکراه در فقه و حقوقپک پنجم استیکرهای وایبر برای تلگرام(اختصاصی پرامیس شاپ)جدیدترین نسخه هات اسپات شیلد + کرکمقاله توليد نان هاي صنعتي و بهبود اندانلود ترجمه انگلیسی به پارسی مقاله Random Access Memory (حافظه دسترسی تصادفی) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞