👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثیرمزیت لوگوی برند وهویت لوگوی برند بر کیفیت ارتباطات مشتریان(تعدادصفحات:20)

ارتباط با ما

دانلود


تاثیرمزیت لوگوی برند وهویت لوگوی برند بر کیفیت ارتباطات مشتریان(تعدادصفحات:20)
چکیده
هدف از این مقاله بررسی روابط بین هویت لوگوی برند و مزیت لوگوی برند در کیفیت ارتباط مصرف کنندگان دو برند اپل و سامسونگ در ایران می باشد. این تحقیق از لحاظ روش و اجرا از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی با رویکرد علی است و از نظر هدف از نوع کاربردی است. در این تحقیق هویت و مزیت لوگوی برند به عنوان متغییر مستقل و رضایت، تعهد و اعتماد به عنوان متغیرهای وابسته بررسی گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق دانش آموزان مقطع دبیرستان در 2 دبیرستان ) 1دخترانه ، 1 پسرانه( و کتابخانه اوین واقع در شمال شهر تهران میباشند و از روش نمونه گیری تصادفی سهمیهای که شکلی از نمونه برداری طبقه ای متناسب با حجم است استفاده و اطلاعات لازم از 077 پرسشنامه ) 057 پرسشنامه برند اپل و 057 پرسشنامه برند سامسونگ ( جمعآوری شد. با استفاده از روش مدل- یابی معادلات ساختاری فرضیهها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج به صورت ارتباط مستقیم هویت و مزیت لوگوی برند با سه عامل رضایت، اعتماد و تعهد بود. از نظر ارزش و اصالت نیز این مقاله جزء اولین مقالات بررسی کننده ارتباط بین هویت لوگوی برند و مزیت کلی لوگوی برند با کیفیت ارتباطات مصرف کننده در ایران میباشد.

👇 تصادفی👇

318-ارزیابی مقاومت بتن در دیوار بتن مسلح ساخته شده از بتن خود تراكم..آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللیدانلود مقاله بلبرینگ ، انواع و طرز ساخت‎ آنراهنمای گام به گام انتخاب شغل و رشته تحصیلیگچ بریتحليل عددي مبدل حرارتي پوسته لوله اي با بافل ساده به توسط CFD193-مشخصه بتن تولید شده توسط ضایعات بتنیبررسی تاثير زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل کل گلرنگ تابستانهدانلود تحقیق و پایان نامه در مورد فیبر نوری (با قابلیت ویرایش کامل پروژه و دریافت فایل Word) کامل و جامع ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثیرمزیت لوگوی برند وهویت لوگوی برند بر کیفیت ارتباطات مشتریان(تعدادصفحات:20)

تاثیرمزیت لوگوی برند وهویت لوگوی برند بر کیفیت ارتباطات مشتریان(تعدادصفحات:20)

دانلود تاثیرمزیت لوگوی برند وهویت لوگوی برند بر کیفیت ارتباطات مشتریان(تعدادصفحات:20)

خرید اینترنتی تاثیرمزیت لوگوی برند وهویت لوگوی برند بر کیفیت ارتباطات مشتریان(تعدادصفحات:20)

👇🏞 تصاویر 🏞