👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

عملياتهاي واحد در فرآيند پليمر

ارتباط با ما

دانلود


عملياتهاي واحد در فرآيند پليمر
عنوان پروژه: عملياتهاي واحد در فرآيند پليمر
مهندسي پليمر
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 49
شرح مختصر:
فرايند پليمر ميتواند به دو قسمت عمده تقسيم شود. اولين فرايند تبديل پليمر از دانه يا پودر به چيزهاي ديگر است. نوع دوم بيان کننده فرايند تبديل مواد پليمري به گونه هاي اشکال مفيد مورد نظر است. بحث ما در اينجا بر روش دوم فرايند پليمر متمرکز ميشود. با درنظر گرفتن تعداد زياد دسته هاي پليمري و حتي تعداد بيشتر پليمرهاي خاص در هر دسته، انتخاب يک ماده پليمري براي يک کاربرد ويژه اغلب مشکل است.با اين حال، با مشخصات کاملتر و دقيقتر از ملزومات مورد استفاده نهايي و خواص مواد اين انتخاب آسان تر ميشود. پس مشکل کلا با انتخاب ماده با کليه خواص و همچنين ويزگيهاي مطلوب و هزينه کم کاهش پيدا ميکند. اما معمولا بيش از يک تکنيک فرايند براي توليد يک آيتم موردنظر از مواد پليمري يا در واقع از يک پليمر موردنظر وجود دارد. به عنوان مثال، اشياء پلاستيکي توخالي مثل بطري ها يا اسباب بازي ها ميتوانند از تعدادي مواد توسط قالب بادي، ترموفورمينگ (قالب گيري گرما) ، و قالب ريزي چرخشي توليد شوند. انتخاب يک تکنيک توليد ويژه به وسيله طراحي قسمت، انتخاب ماده، ملزومات توليد و نهايتا جنبه هاي هزينه-سود تعيين ميشود.
با گذشت هر سال تعداد تکنيک هاي فرايند پليمر با ابداع روشهاي جديد و اصلاح روشهاي قديمي زياد ميشود. اين فصل به معمول ترين فرايندهاي واحد پليمرمحدود ميشود، اما تنها قالب زني تزريقي و اکستروژن که دو فرايند اساسي در پليمر هستند به طور مفصل بحث ميشود. بحث ما تنها بر بيان فرايند کلي همراه با تفسير روي روابط بين شرايط عمليات و کيفيت فراورده نهاييمتمرکز مي شود. جدول 1.11 تعدادي از عملياتهاي فرايند پليمر، ويژگيهايها و کاربر شاخص آنها را خلاصه ميکند.
فهرست مطالب
II- اکستروژن. 2
الف- اکسترودر. 2
ب- فرايندهاي اکسترودر. 8
III- قالبزني تزريقي.. 10
الف- واحد تزريق.. 10
IV-قالب زني بادي.. 28
الف- توضيح فرايند. 28
ب- قالب زني اکستروژن بادي.. 28
ج- قالبزني تزريقي بادي.. 29
V- قالبزني چرخشي.. 30
الف-توضيح فرايند:30
ب- متغيرهاي فرايند. 30
VI- تشکيل گرمايي (thermoforming):33
الف- توضيح روش... 33
ب- متغيرهاي فرايند:36
VII- قالبزني فشرده سازي و انتقال. 37
الف- قالبزني تراکمي.. 37
ب- قالب زني انتقالي.. 39
VIII- ريخته گري.. 40
الف- توضيح فرايند:40
ب- فرايند ريخته گري.. 41
IX- مسائل.. 43
 فهرست اشكال
شکل 1.11- نقشه يک خط اکستروژن.4
شکل 2.11- اجزاي يک اکسترودر. 4
شکل 3.11- قسمتهاي يک مارپيچ اکسترودر. 5
شکل 4.11- اجزاي اصلي يک ماشين قالبزن تزريقي نوعي.. 11
شکل 5.11-نقشه يک ماشين ماشين تزريقي پيستوني.. 11
شکل 6.11- نقشه قسمت انتهايي ماشين تزريق دومرحله اي پيستون-مارپيچ.. 12
شکل 7.11- نقشه يک ماشين تزريقي نوع مارپيچ: (بالا) مارپيچ قبل از تزريق برگشت ميکند. (پايين) مارپيچ در انتهاي تزريق به جلو آمده است.14
شکل 8.11- اجزاي سيستم هيدروليک... 21
شکل 9.11- نماي باز شده از پايه شش صفحه اي قالب.23
شکل 10.11- شماتيک مراحل دميدن. 29
شکل 12.11- مراحلدر شکل دهي با خلاء. 33
شکل 13.11- مراحل در شکل دهي مکانيکي.. 34
شکل 14.11- مراحل در فرايند ترموفرمينگ با دميدن هوا35
شکل 15.11- شماتيک عملکرد قالبزني تراکمي که مواد را قبل و بعد از شکل دهي نشان ميدهد.37
شکل 16.11- شماتيک عملکرد قالبزني انتقالي.. 38
 فهرست جداول
جدول 11-1- تعدادي از واحدهاي عمليات در فرايند پليمر و محصولات نوعي آنها3
جدول 11-2- وزن مخصوص برخي از پليمرها18
جدول 11-3- ورودي هيتر سيلندر و نيروي موردنياز اندازه ماشينهاي نوعي.. 19
جدول6.11- انقباض مجاز براي برخي پليمرها26
جدول 8.11- خواص فيزيکي اجزاي قالب چرخشي.. 32
جدول 11-3- خواص سه پليمر ترموپلاستيک... 43

👇 تصادفی👇

حقوق جزاي عمومي اسلامبانک شماره موبایل آموزش قسمت رشته های ورزشی با قیمت مناسببررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنهامقاله آزادی مشروط زندانیان (۲۳صWord)ماژول خروجی ورودی اکسل پیشرفته اپن کارتآموزش پیشبینی بازار فرداقالب های آماده رزومه همراه با نمونه های عملیدانلود مقاله ماشین ابزار تولیدی : ساچمه ها ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل عملياتهاي واحد در فرآيند پليمر

عملياتهاي واحد در فرآيند پليمر

دانلود عملياتهاي واحد در فرآيند پليمر

خرید اینترنتی عملياتهاي واحد در فرآيند پليمر

👇🏞 تصاویر 🏞