👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی
چکیده
در سال های اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهامداران مانند حاکمیت شرکتی به وجود آمده است. جهانی شدن سازمان ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده است که انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای معیارهای مربوط و شفافیت اندازه گیری عملکرد شرکت ها شده است. امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخص های به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن ها می توان به نقدینگی و سود شرکت ها اشاره کرد هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است به این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین گردیده و اطلاعات 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی های مطرح شده در این پژوهش در بازه زمانی 1385-1390 را احراز نموده جمع آوری شده و نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل های آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میان اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
واژگان کلیدی: اهرم نقدینگی- مدیریت سود- نسبت جاری- نسبت آنی- شاخص دوره تبدیل وجه نقد- شاخص فراگیر نقدینگی
 
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 105
 
 
فهرست مطالب
1- فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 سوالات تحقیق
1-6 فروض تحقیق
1-7 تعاریف و واژه های کلیدی
1-8 قلمرو تحقیق
2 فصل دوم: مطالعات نظری
2-1 مقدمه
2-2 قدرت نقدینگی شرکت ها
2-3 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی
2-4 شاخص های نقدینگی
2-5 مزایای شاخص های نوین نقدینگی نسبت به شاخص های سنتی
2-6 اهرم، نقدینگی و جریان نقدی
2-7 مقیاس های نقدینگی
2-8 مدیریت سود
2-9 شیوه های مدیریت سود
2-10 مدیریت واقعی سود (دستکاری فعالیت های واقعی)
2-11 انگیزه های مدیریت سود
2-12 الگوهای مدیریت سود
2-13 هموارسازی سود
2-14 ابزارهای مدیریتی سود
2-15 ترفندهای مدیریت سود
2-16 ترفندهای فروش های اجباری
2-16-1 ترفند BIGBATH
2-16-2 ترفند MERGER MAGIC
2-16-3 ترفند COOKIE JAR RESERVES
2-17 مدیریتسودمبتنیبرارقامحسابداریدرمقابلمدیریت
2-18 پیامدهای دستکاری فعالیت های واقعی
2-19 تفاوت های بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیت های واقعی
2-20 ارتباط بین نقدینگی و سودآوری در شرکت ها
2-21 پیشینه تحقیق
3 فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش انجام تحقیق
3-3 جامعه و نمونه آماری
3-4 روش جمع آوری داده ها
3-5 فرضیه های پژوهش
3-6 متغیرهای پژوهش
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3-8 خلاصه فصل
4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
4-1 مقدمه
4-2 مانایی و ایستایی
4-3 آمار توصیفی
4-4 انتخاب روش تخمین
4-5 آزمون فرضیه اصلی
4-6 آزمون های تشخیص
4-7 مدل رگرسیونی به دست آمده
4-8 نمودارهای مفید برای مدل رگرسیونی
4-9 آزمون فرضیه های فرعی
4-10 نتیجه گیری کلی فرضیه های فرعی
5 فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادها و محدودیت ها
5-1 مقدمه
5-2 نتیجه گیری
5-3 بررسی فرضیه اصلی
5-4 پیشنهادها
5-5 محدودیت ها
منابع و ماخذ
 
این پایان نامه به فرمت pdf می باشد
برای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنید
hoopadrayaneh@gmail.com

👇 تصادفی👇

نرم افزار اندرويد تراكتوربرترین پکیج سال تشکیل شده از : پکیج لاغری - پکیج کسب درآمد در منزل و پکیج درمان مشکلات جنسی , 3 پکیج جداگانه در یک پکیجگلچین آهنگ جدید 1396سیمولینک و اعمال شبکه عصبی برای کنترل سرعت موتور ELLIPTECپاورپوینت آنالیز روغن در نت پیشبینانهEssential Words For The TOEFLامتحان نهایی بهداشت خانواده سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93دانلود پروژه طراحی تابلو تبلیغاتی کنار جاده تحت بار گذاری متناوب با نرم افزار-تعداد صفحات 24 فرمت word وردبررسي جابجايي تركيبي در يك حفره حاوي نانو سيال با ديواره هاي متحرك و چشمه حرارتي شار ثابت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی

دانلود پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی

👇🏞 تصاویر 🏞