👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوداین پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده و روایی و پایایی و نحوه نمره گذاری دارد و در قالب word ارائه شده است.

👇 تصادفی👇

ردیابی نقطه ماکزیمم توان با استفاده از کنترلر منطق فازیدانلود مطالعات کامل خانه موسیقینقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی‎اعجاز مواد خام - رژیم‌های درمانی در پیشگیری و درمان‌ بیماریها با خام گیاهخوارینقاشی ساز دانلود رایکانکتاب تعمیر لوازم خانگی147-مطالعه عددی روی رفتار تیرهای بتنی مسلح اصلاحی تحت تركیب بارهای خمشی و پیچشی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞