👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودطراحی معماری و مفاهیم 1 ) در معرفی یک یا معماری برای بیان شدن باید مفاهیم قابل اندازه گیری از طراحی یا ترکیب به کار گرفته شود. 2 ) یک تلاش متمرکز شده می خواهد تا مفهوم عواملی که قبلاً با هم آورده شده اند به طور مناسبی کامل کنند. 3 ) آوردن عوامل با هم یک عمل خلاقانه است که طراحان معماران منتقدین و هنرمندان موسیقی دانان تشخیص داده اند که 10% الهام گرفتن یا نبوق و 90% کار سخت می باشد. 4 ) تدوین مفهوم برای اغلب مردم یک فعالیت ناآشنا است و دانشجویان معماری هم مشکل زیادی برای تبدیل شدن آن به جنبه های دیگر طراحی دارند. 5 ) سه مسئله از توانایی گسترش در مفهوم سازی ممانعت می کنند. 6 ) مانع اول سرو کار داشتن با مسائل ارتباطی است دومی بی تجربگی سومی مشکلات ایجاد سلسله مراتب است. 7 ) اولین مسئله ای که دانشجویان با آن رویارو هستند ارتباطات است. 8 ) به طور شگفت آوری اغلب مسئله ارتباطات مشکل در توضیح مفاهیم به دیگران نیست بلکه در توضیح دادن ایده ها به خودمان است. 9 ) طراحان یاد می گیرند که گفته گویی بین ذهن خودشان را به عنوان یک محوطه برای توضیح ایده ها به دیگران توسعه دهند. 10 ) مسئله دیگر ارتباطات که به تنظیم مفهوم تاثیر می گذارد ارتباط تصویری یا گرافیکی است. 11 ) برای اشاره بسیاری دانشجویان برای کروکی زدن به منظور بخشی از روند توسعه مفاهیم مردد هستند تولید دارند. 12 ) هر چیزی که در معماری ساخته می شود باید ترسیم شود و ترسیمان شامل نیمی از سند قرارداد ساختمان می باشد. 13 ) روند طراحی باید زودتر از پیشنهاد و مفهوم آن می تواند در ادامه مورد انتقاد قرار گفته و اصلاح شود. 14 ) لویی کان یک پیشنهاد ارائه می دهد که مسئله ارتباط بین تجسم ساختمان و اولین اسکیس یک مشکل جهانی برای دانشجویان. 15 ) یک معمار برای پرسیدن یک سوال آمده است. 16 ) من درباره فضایی پر از شگفتی خیال پردازی می کنم فضایی که افزایش می یابد و به طور روانی گشوده می شود بدون آغاز و بدون پایان از یک ماهه بدون فصل مفید و طلایی. 17 ) چرا زمانی که من اولین خط را برای به دست آوردن رویاروی کاغذ جای می دهم رویا ها کاهش می یابد. 18 ) این یک سوال از موارد قابل اندازه گیری است. *.*.*.* 1 ) در معرفی یک یا معماری برای بیان شدن باید مفاهیم قابل اندازه گیری از طراحی یا ترکیب به کار گرفته شود. 2 ) قبلاً اولین فرد روی کاغذ اندازه ای بود از آنچه کاملاً نمی توانست بیان شود. 3 ) محیط ناآشنای مسئله دوم ادامه ای از شکل اولی است. 4 ) مفاهیم برای ساختن مشکل هستند اگر یک جنبه ناآشنا از معماری باشند. 5 ) از آنجا که بسیاری از ساختمانها بدون بهره بردن از یک مفهوم ساخته می شوند و از آنجا که اغلب منتقدین و بیشتر معماران از نوشتن درباره آنها دوری می کنند نسبتاً برای آغاز نکردن طراح به بلندپروازی برای مفاهیم و فهمیدن نقشی که مفاهیم در طراحی ساختمان بازی می کنند راحت است. 6 ) محدوده مشکل سوم می تواند تا حد مشکلی که مختص سلسله مراتب معرفی می شود ساده شود. 7 ) خصوصاً برای یک دانشجو به خاطر فقدان تجربه ودر تصمیم گیری مشکل است اگر عقیده ای یک مفهوم درخشان یا یک مفهوم بسیار بد باشد. 8 ) یک معمار باید قادر به ایجاد یک قضاوت روشن یا بینا باشد. 9 ) درک رابطه میان عقاید و تصورات و مفاهیم می تواند به حل کردن همه سه مشکل کمک کند. 1 ) عقاید اندیشه های ویژه و بهم پیوسته ای هستند که ما می توانیم از فهم بینش با مشاهده به عنوان نتیجه داشته باشیم. 2 ) ما در معماری درباره خیلی چیزها عقایدی داریم که شامل راه هایی برای جهت گیری یک ساختمان، جای گیری یک آشپزخانه، بهترین مفهوم بهره وری است. تهویه طبیعی، ارزش حفظ انرژی و اهمیت مصالح با دوام، انتقال میان فرم ها و بهترین راه برای گسترش یک توالی فضایی و امثال آن می شود. 3 ) ساختمانها و طراحی ساختمان در بسیاری از بخش های کوچک ترکیب شده اند و این برای توسعه مهارتها در تولید عقاید و مفاهیم که پاسخ به مسائل متفاوت گسترده که ظاهر می شود مهم است. 4 ) فرانک لوید رایت یک نمونه خوب از معماری است که درباره آنچه که باید انجام دهد عقاید زیادی داشته.

👇 تصادفی👇

پایان نامه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 (با قابلیت ویرایش همراه با دریافت فایل Word) تعداد صفحات 100سیستمهای کنترلی در واحدهای صنعتی و پتروشیمی‎آموزش کامل و حرفه ای Wordقالب برج خنک کنندهادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده WORDگزارش كارآموزي در شركت تجهيزات پزشكي راد طبپیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت wordکاربرد تبدیل بیملت در پردازش تصاویر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞